Intellektuelt dilemma

Med utgangspunkt i Dag Solstads siste roman, «Professor Andersens natt», har cand.phil. Siv Bente Ringseth skrevet en interessant hovedoppgave hvor hun diskuterer og bekrefter de intellektuelles dilemma. Hun viser hvordan vår tidsånd kommer til uttrykk. Pussig nok tar oppgaven samtidig pulsen på dagens litterære debatt. Den postmoderne livsfølelse preges av verdiforfall og mangel på kontinuitet i historie og tradisjon. Erkjennelsen av tapsfølelsen blir altså vesentlig. Problemstillingen klargjøres ved spørsmålet: Hvordan leve uten verdier?

  • Ifølge Ringseth fremmer Solstad en kulturkonservativ kritikk. Han lengter tilbake til en slags konsensustenkning. Her blir han imøtegått av Ringseth: «I stedet for å flykte fra sin egen samtid, bør den intellektuelle forholde seg til tidsstrømningene og finne en posisjon å kritisere ut ifra.» Som et resultat av det kulturelle forfall - som blant andre romanens hovedperson, professor Andersen, opplever - reagerer mennesker i dag med melankoli og tilbaketrekking fra omverdenen. Dette er en type livsstrategi.
  • Postmoderne debatter har blant annet reflektert glede over frisettingen fra tradisjonelle rammer og normer. - I «Professor Andersens natt» reflekteres snarere reaksjonen som et tap enn som den glade nihilisme, sier Ringseth. Dette begrunnes ut fra ulike teorier: «Som intellektuell finnes det i dag ingen utopier eller ælsquoåstore fortellinger' å legitimere sitt livsprosjekt ut fra, og ifølge Lyotard er de erstattet av ælsquoåsmå fortellinger'.»
  • Ringseth skriver at en identitetssøking erstattes med en intensitetssøking. Professor Andersen savner intensiteten og rystelsen - det samme gjør enkelte av dagens debattanter. Ulikheten med dagens debattanter ligger ikke i savnet, men i strategien som iverksettes for å møte det. De siste dagenes debatt om samtidslitteraturen vitner lite om tilbaketrekking og melankoli. Likevel ser vi at famlingen etter verdier absolutt er til stede. Spørsmålet nå er om den nye generasjonen forfattere er i ferd med å finne en ny livsstrategi, en ny måte å reagere mot det påståtte kulturelle forfallet på? Ser vi slutten på resignasjonen og starten på en ny vilje til å gå inn i problemene? Ifølge Ringseth har dagens unge forfattere funnet en ny form å ytre seg i, de har funnet en måte å leve på - i det ambivalente.