Interessert i helse - fortsatt frisk

HELSEBLADER: Er det sunt å være så opptatt av å være i form, spør Finn Skårderud i Dagbladet 30.12.06, og henviser til en voksende flora av helse- og treningsblader. Skårderuds svar er et rungende nei, slik jeg tolker det, ikke minst fordi han frykter at alt fokuset på trening, kropp og sunnhet skal ramme de sarte sjeler som slett ikke tåler dette.

Av alle bladene Skårderud har fordypet seg i er det ingen som utgir seg for å være mer enn dét de er, nemlig informative og underholdende blader om helse, sunnhet og velvære. Fagblader, Skårderud, finnes ikke i bladhyllene på super\'n! Så hvordan kan man da, når man selv tydeligvis ikke er opptatt av å være i form og selv heller ikke har lest bladene som omhandler temaet i særlig grad, uttale seg med en skråsikkerhet som grenser til det arrogante om interessens skadelige bivirkninger på leserne? Og at blader som omhandler helse og velvære er det rene tull? En slik overfladisk behandling kjenetegner forhåpentligvis ikke de mange andre temaene Skårderud tar for seg.

SOM SJEFREDAKTØR i Norges største helseblad kjenner jeg meg ikke igjen i påstanden om at helseblader ikke beskjeftiger seg med «saklige» artikler. Bedre Helse, som i Dagbladets oppslag ikke er nevnt ved navn men som bildemessig fremstår som hovedeksponenten for denne type blader, har i sin snart 23 år lange levetid omtalt behandlinger, terapier og nyere forskning på de fleste alternative og skolemedisinske områdene. Heller ikke mental helse er glemt.

For det gjelder jo at kropp og psyke er i balanse for at helsen skal være god. Det tror jeg Skårderud kan skrive under på også - hvis han tar seg bryet med å lese bladet.

ALLE BLADENE Skårderud synes å ha gjennomgått har forskjellige lesegrupper. Felles er interessen for helse, men en 25-åring og en 40-åring vil nødvendigvis ha ulike innfallsvinkler til temaet. Dette kan sikkert forklare hvorfor artikler som er skrevet for en ung kvinne kan virke tullete og uvesentlig på en mann i Skårderuds alder. Gjennom jevnlige leserundersøkelser får vi svar på hva leserne ønsker informasjon om i bladene, slik at et angrep på denne floraen av blader vitner om lite respekt for de mange tusen som jevnlig henter både gleder og inspirasjon i dem.

Jeg sitter igjen med en følelse av at Finn Skårderud retter en moralsk pekefinger både mot meg som sjefredaktør og mot helseblader generelt.

Bedre Helses lesere - over 186 000 i hvert nummer - er ikke syke, men svært opptatt av helse, både sin egen og andres. Jeg velger å tro, på bakgrunn av utallige leserhenvendelser, at informasjonen de får fra oss bidrar til at de holder seg friskere og dermed i bedre form. Og det kan da umulig være forkastelig, eller moralsk forsøplende?