DU BLIR IKKE DUM AV Å GOOGLE: Hukommelsen blir kanske dårligere, men din totale intelligens blir høyere av nettbruk, tror et flertall amerikanske eksperter i en ny undersøkelse. Foto: SCANPIX
DU BLIR IKKE DUM AV Å GOOGLE: Hukommelsen blir kanske dårligere, men din totale intelligens blir høyere av nettbruk, tror et flertall amerikanske eksperter i en ny undersøkelse. Foto: SCANPIXVis mer

Internett gjør deg smartere

Det føles bare ikke slik, skriver Jan Omdahl.

||| Internett gjør oss dummere. Hjernen råtner på rot, mens vi googler det vi tidligere måtte lære oss. Dingser erstatter dannelse.

SLIK har teknologipessimister og hobbyludditter advart oss siden tidenes morgen, eller i det minste siden webens barndom midt på 1990-tallet.

Et av de mest velformulerte og omstridte forsøkene på en kritikk av nettets virkninger på den menneskelige intelligens var et essay av Nicholas Carr i tidsskriftet The Atlantic.

Under overskriften Is Google making us stupid? hevdet Carr at nettet svekker vår evne til konsentrasjon og kontemplasjon.

Han innledet med å fortelle om sine økende konsentrasjonsvansker, som han mente kunne knyttes til mange års intens nettsurfing, og avsluttet med å med å hevde at vår økende avhengighet av datamaskiner gjør at det er vi, menneskene, som utvikler en slags flat, kunstig intelligens på nivå med datamaskinen HAL i Stanley Kubricks «2001: En romodyssé».

CARRS DYSTOPI
møtte mye motbør, men et stykke på vei kan det jo være fristende å gi ham rett.

Hjemme hos meg tårner bunken med uleste romaner seg opp på nattbordet, mens nettleserhistorikken for i går viser 267 besøkte webadresser.

Jeg leser hele tida, men hva? Jeg konsumerer informasjon 17 timer i døgnet, men hvor mye blir sittende? Som tung nettmisbruker gjennom snart 20 år har jeg solid empiri for at det blir så som så med både konsentrasjon og kontemplasjon.

Blikket flakker, hjernen likeså.

LIKEVEL er det lite som tyder på at vi blir dummere, objektivt sett. Tvert imot: IQ-pila peker rett vei, om vi skal tro mer enn 800 netteksperter og forskere.

Noen av USAs lyseste hoder er dybdeintervjuet i et prosjekt i regi av Pew Research Center og det private Elon-universitetet i North Carolina, kalt Imagining the Internet. Rapporten forsøker å tegne et bilde av hvordan nettsamfunnet vil se ut i år 2020.

76 prosent av intervjuobjektene mener nettet gjøre oss smartere de neste ti åra, ikke dummere, melder ReadWriteWeb.

Økt informasjonstilgang gir mer kunnskap, økt kreativitet og bedre beslutninger, mener rundt regnet tre fjerdedeler av de aller smarteste. Slikt er egnet til å gi oss hamsterhoder litt ro i sjela.

EN AV DE SPURTE, Stephen Downes ved National Research Council i Canada, er imidlertid smart nok (han har kanskje ikke Internett?) til å peke på at det kan være litt både òg. Det er et feilgrep å betrakte intelligens som et udifferensiert hele, påpeker Downes.

Vi blir nok «dummere» av nettet, i den forstand vi blir dårligere til visse typer kunnskapstilegning, som å pugge og lære utenat. Men kapasiteten vi frigjør ved å overlate denne typen oppgaver til Google kan sette oss i stand til å evaluere, sette sammen og bruke informasjon på en måte som gjør oss «smartere».

PÅ SPØRSMÅL om hvorvidt nettet styrker eller svekker vår evne til å skrive, lese og videreformidle kunnskap, er uenigheten noe større. 65 prosent av de spurte mener nettet gjør oss mer språkmektige, mens 32 prosent mener det går motsatt vei.

3 prosent hadde allerede mistet så mye formuleringsevne at de ikke svarte på spørsmålet.

Følg meg på Twitter.com/janomdahl