Internett øker mest

Er du et gjennomsnittsmenneske? I så fall brukte du 5 timer og 17 minutter på massemedier en gjennomsnittsdag i 1997. Internett er den lille vinneren i konkurransen med aviser, radio og tv.

Det årlige Norsk mediebarometer fra Statistisk Sentralbyrå viser ingen dramatiske utslag for massemediene. Internett styrker sin posisjon. Barometeret registrerte første gang i fjor den daglige bruken og sju prosent av befolkningen brukte nettet en gjennomsnittsdag. Ukentlige målinger viser at antallet ukentlige brukere har økt fra fem prosent i 1995, til 10 prosent i 1996 og til 15 prosent i 1997.

Dårlig for radio

Tross økningen utgjør ikke Internett noen eksistenstrussel mot norske aviser, radio-og tv-stasjoner.

84 prosent av befolkningen leser aviser hver dag, det samme antallet som i 1991. 84 prosent ser på tv hver dag, tre prosent mindre enn i 1991.

Bare radio av de store massemediene ser ut til å ha problemer. 61 prosent hørte på radio en gjennomsnittsdag i 1997. En nedgang på 10 prosent fra 1991.

- Vårt medievaner er som andre vaner. De er ikke lette å forandre, sier førstekonsulent Odd Frank Vaage ved Statistisk Sentralbyrå. Han har ledet gjennomføringen av mediemålingen.

- Men Internett-bruken kan nok forventes å øke de nærmeste åra. Jeg er overrasket over at radioen ikke har klart å holde stillingen, i og med at flere nye kanaler har kommet til de siste åra.

Lite PC-bruk

Økningen av bruken av hjemme-PC har også vært overraskende liten. Stadig flere nordmenn har datamaskiner hjemme. 13 prosent brukte disse i fjor, en økning på bare én prosent fra i fjor. Gjennomsnittstid foran maskinen var 12 minutter per dag. Og hoveddelen av disse minuttene ble brukt til underholdning og spill.

Snittida for avislesning var 36 minutter, ukeblad fem minutter, bøker fem minutter, plater, radio og kassett 36 minutter, video seks minutter, radio 87 minutter og fjernsyn 119 minutter.