Intervju med sjefen

Einar Førde har begynt på avslutningsintervjuene og var hyggelig til stede i «Åpent hus» med Petter Nome.

Den slagferdige, lett ironiske kringkastingssjefen er jo et drømmeobjekt for portrettintervjuer og orddueller, og det ble selvfølgelig vellykket. Som rein underholdning og som et lite sideblikk på NRK. Førde viste sin tolerante side som underholdningens forkjemper og som tilhenger av vår tids ofte utskjelte komikere.

Engasjement

Et intervju med sjefen i tv-selskapet som hovedinnslag i et underholdningsprogram viser jo at NRK er litt selvopptatt, men det er jo så mange medier, og sjefen sa jo også at det å bli spurt om å stille opp var noe av det han ville se tilbake på med glede.

Petter Nome gjennomførte et profesjonelt talkshowintervju, og vi fikk oppleve stjerner som Herborg Kråkevik og Lisa Ekdahl. Kråkevik med norsk og nynorsk engasjement for mer enn gamle sanger, og svenske Ekdahl på engelsk. Fordi hun har funnet en amerikansk mann og kollega, og da ble innslaget engelsk. Og kortvarig som det må være i en slik sammenheng. «Åpent hus» er mye hummer og kanari, og programmet falt nok en del etter hvert. Det er vanskelig å beholde nerven i programmet når enkeltinnslag havner litt på siden. Det var kanskje en idé med færre temaer.

Ikke alltid moro

«NRK Alltid moro» er ikke det. Det er rett og slett ganske sjelden at denne kryssklippingen av politikere får noen til å hoppe i stolen av latter. Det virker som om komikerne ikke er så nøye på replikkene når de ikke er på skjermen selv. Ingen replikk blir morsom av at man ler av den selv, og «NRK Alltid moro» bør kanskje kjenne bedre etter om morsomhetene virkelig sitter før de sender tapen fra seg.