Intet klimaforlik med FrP

KLIMA: I en riksdekkende tv-kanal kringkastet nylig Kjetil Solvik-Olsen, miljøpolitisk talsmann i FrP, at de ville inngå klimasamarbeid rundt klimameldingen.

Norges Miljøvernforbund stiller seg undrende til hva FrP i det hele og det store har å bidra med til et klimaforlik. Partiet baserer i stor grad sin politikk på at klimaproblemet ikke finnes, ved å stikke hodet i sanden og håpe at jordens febersyke tilstand skal gå over. Dette skjer altså mens verdens alarmklokker ringer slik at de stadig må byttes ut med større og kraftigere grunnet slitasje og manglende vilje til å høre dem.

FrP bygger hele sin politikk på velgernes egoisme og grådighet, på at eventuelle klimatiltak ikke skal tas her hjemme, men må tas ute i den store verden. I Norge er det ifølge FrP ikke bekvemt å ta tiltakene, da det kan ramme våre arbeidsplasser. Hvordan innbiller FrP seg at verden fungerer? De fleste land vil kunne si akkurat det samme som Norge, og da er man like langt, eller faktisk lenger i gal retning…

Det later til at Solvik-Olsen ikke forstår at vår materielle overflod av ulik rikdom, faktisk genererer store CO2-utslipp andre steder på vår felles klode. FrP mener jo at i den grad det er et klimaproblem, skal dette løses der ute (hvor nå det måtte være?), mens vi her hjemme skal fortsette å flotte oss i øktforbruk. Dette uten å tenke på at flatskjermen i produksjonslandet har generert store CO2-utslipp. Dette er eksempelvis utslipp i land hvor FrP vil begrense CO2-utslippene. Norge skal altså ta klimatiltakene 100 % ute, ved å kjøpe kvoter fra land som alt har små kvoter per innbygger fra før, og hvor kvoten blir brukt for å levere varer til land som Norge.

Klimaendringene kommer mye raskere og mye kraftigere enn vi før hadde tort å frykte. Velgere fra alle partier og samfunnslag vil komme til å merke dette på mange vis. FrP sin molbo-klimapolitikk gjør at FrP i seg selv er et klimaproblem. FrPs politikk bremser klimatiltak, og det holder ikke til å være med i et klimaforlik. Det er helt riktig av Ap og stortinget ikke å inngå et samarbeid med klimaproblemet FrP, da et slikt samarbeid hadde vært totalt uansvarlig klimapolitisk.