Invalide fins ikke

DAGBLADETS OMTALE (18.4) av ULOBAs klage på bruk av ordet «invalid» i NRKs serie om Auschwitz, utløste lett nedlatende kommentarer fra Eva Bratholm. Først i en kommentar i samme avis, deretter i et debattprogram på P4. Synonymene ville vært betydelig verre, hevder hun. Hun ramser opp arbeidsudyktig, ufør, funksjonshemmet, handikappet, maroder, skadd, vanfør, verkbrudden, yrkesvalghemmet. I motsetning til Bratholm ser jeg ikke at noen av disse er verre enn «invalid», som betyr ugyldig eller verdiløs. Tvertimot viser synonymene et diskriminerende språk. Det har fått utvikle seg gjennom tider med skam, overgrep og diskriminering som en naturlig del av samfunnets oppførsel mot dem som ikke passer flertallsformatet. Hun oppfordrer til å slå tilbake og gjøre belastende benevnelser til hedersord, og bruker «homse» som eksempel. Men det går grenser. «Homsene» drømte aldri om å gjøre krenkelsen «soper» til hedersord.

JEG MINNES kvinnenes unisone raseri, også i Dagbladets spalter, da en imam kom i skade for å si at norske kvinner er horer. Ingen av dem snudde seg rundt og sa; jeg er hore og stolt av det. For bare få tiår siden var hor betegnelsen på utroskap, sex utenfor ekteskapet, gjengifte av fraskilte, osv. Når dette ble vanlig levemåte, ble ordbruken endret. Prester som ikke vil vie fraskilte blir nå latterliggjort. Jeg ser ingen av disse kvinnene rase over at deres søstre (og brødre) kalles for det langt verre «invalid». Tvertimot ser jeg at mennesker «invalidiseres» i Dagbladets spalter både av oljesøl og menstruasjonsplager. Dobbeltmoral kanskje, som Arnulf Øverland advarte mot. «Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.» Når så mange blir krenket av ordet, burde det være en selvfølge at vi slutter å bruke det.

«Menneskeverdet kan ikke gradbøyes», sier fhv. menneskerettighetsdommer Hanne Sophie Greve. Alle har menneskeverd. Invalide - de ugyldige/de verdiløse - fins ikke.Jeg håper ikke Christian Borch tar klagen personlig, for jeg vet at ikke noe er mer fremmed for ham enn å krenke andre mennesker. Men det er problemet. Slike ord benyttes ofte i sammenhenger som er godt ment. Nettopp det gjør krenkelsen ekstra tung å bære.