IQ-krav for å mene noe?

DAGBLADET samlet nylig kjendisprofessorene Nina Witoszek, Ivar Frønes og kunsthistoriker Tommy Sørbø til intet mindre enn et oppgjør med kjendiseriet. Selv trivdes de godt med å være i rampelyset, og flesket til med observasjonen: «Kjendisene er våre nye føydalherrer». Witoszek reagerte spesielt på kjendisenes opptreden i politiske markeringer som for eksempel Live8. «Kjendisene kan være veldig dumme, det er mange av dem som ikke har så mye mellom ørene», sa hun. Og hun går videre: «Hvorfor spør ikke mediene hva de intellektuelle mener?»

VI SKJØNNER at Witoszek kunne tenke seg å bli intervjuet av tabloidavisene oftere. Men, som vi alle vet, er demokratiet en styreform der alle skal fritt kunne uttale seg. Det må da gjelde uansett om levebrødet er å synge eller å sitte på et universitetskontor?Vi trenger at flere, ikke færre engasjerer seg. Det er godt vi ennå ikke har innført noen IQ-test på hvem som skal få komme med politiske ytringer. Vi synes det er bra at Madonna reagerer på bombingen i Afghanistan, at Bob Geldof vil gjøre noe for å slette u-landsgjelden og at Sven Nordin støtter et nytt politisk flertall i Norge. Alle krefter trengs. Folk kan selv gjøre seg opp en mening om kjendisenes utsagn. Og vi setter pris på litt åndssnobbing i fjæra, slik at flere våkner. PS: Vi mistenker ingen av de tre nevnte kjendiser for å mangle noe mellom ørene.