Irans brudd på menneskerettigheter

IRAN: Det har vært en noe kuriøs debatt etter min kronikk i Dagbladet 3. juli om kvinneundertrykking i Iran. Fokus er i debatten blitt satt på helt andre ting enn det som var mitt budskap. For det første hevder Trond Ali Linstad at jeg støtter terrororganisasjoner som igjen er finansiert av Saddam Husseins tidligere regime. For det andre antyder Marianne Bøe at min egentlige agenda er å invadere Iran, og at jeg forsøker å skjule dette bak ord om menneskerettigheter. Dette må sies å være ganske spesielle og sterke påstander, og jeg undrer meg over hva som er Linstad og Bøes agendaer? For å forsøke å få debatten inn i et konstruktivt spor, gjentar jeg at mitt budskap er å sette søkelys på de grove bruddene på menneskerettighetene i Iran. Overgrep som først og fremst rammer kvinner, men også homofile og religiøse og etniske minoriteter. Respekten for rettsstatsprinsipper i Iran er mildt sagt mangelfull. Vilkårlige arrestasjoner, tilståelser under tvang, tortur og trakassering er dagligdags. Pisking, steining og offentlig henging er vanlig. I Iran dømmes også mindreårige til døden. Dette til tross for at Iran både har ratifisert konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og barnekonvensjonen. Men mens den kriminelle lavalderen for gutter er 15 år er den betydelig lavere for jenter. Og en kvinnes vitnemål teller bare halvparten av en manns. Iran er et av seks land som har dødsstraff for homoseksuelle handlinger. For nøyaktig ett år siden ble et iransk homsepar tildelt 228 piskeslag for deretter å bli hengt offentlig.Det er et samstemmig politisk miljø i Norge som støtter en kritisk og tydelig dialog med Iran om menneskerettigheter. Jeg viser bl.a. til utenriksministerens innlegg i en interpellasjonsdebatt om Iran 25. november i fjor. Det er flere større norske bedrifter som har store interesser i Iran. Våre krav om etiske kjøreregler må inkludere et ansvar hos vårt næringsliv for å ta opp menneskerettighetsbruddene med iranske myndigheter. Og - vi må se på asylsøknadene fra iranske kvinner med utgangspunkt i den innstrammingen vi nå ser. I tillegg til å støtte opp under det arbeidet advokater og opposisjonelle gjør hver eneste dag for å hindre tortur og lemlestelse.