Irreligious

Moonspell dreier seg om vokal fra en bedrøvet drøvel og med en snerrende kirkeklokketyngde som Black Sabbath kan se langt etter.

Men det er mer: Portugisiske Moonspell lager metallmusikk som både er nyskapende og kommersielt tradisjonsbunden på en og samme tid. Hovedelementene er en gotisk klangbunn iblandet popdreven aksellerasjon i tråd med Type-O-Negative og likesinnede ironidrevne mørkemenn. Tekstmessig siterer de like gjerne forfattere som Patric Süskind som sine egne oppfatninger av kjødelig begjær, religiøs fanatisme og dødsriddere som Mephisto. Helheten er så overbevisende at Moonspell fort kan bli superhelter i de mørkere krokene av musikkuniverset.