Isglem

Frijazzkappleik fra sjuende blåne.

CD: Karl Seglem og Terje Isungset fortsetter ferden i grenselandet mot naturlydene. Her er 12 korte forløp, langt på vei er det variasjoner over ett musikalsk uttrykk, om ikke tema.

Det låter som en frijazzkappleik når Isglem og tekniker/elektroniker Reidar Skår går løs for fullt. Riktig nok opererer Isungset tidvis med faste rytmer, men klangliggjøringen av dem - tre, stein, bjeller - er godt hinsides vanlig trommelyd. Det er perfekt perkusjon for Seglems kraftladde, blåserier som gjaller og breker fra saksofon og bukkehorn i sin egen skakke tonalitet, og når kjøret går som hardest, er det bare å holde seg fast, repetere fjellreglene og nyte en musikk ingen lager maken til.