Vis mer

Iskalde fakta om iskanten

I motsetning til Tine Sundtoft vil jeg ha alle fakta på bordet, ikke bare noen beleilig utvalgte.

Meninger

Tine Sundtoft har fått solid kritikk etter at hun fortalte at iskanten nå skal gå nord for alle olje- og gassfelt som er foreslått åpnet. Klima- og miljøministeren legger fram «kalde fakta» om iskanten som kun viser en flik av sannheten. Her er resten:

Fakta 1: Det er politisk vedtatt at det ikke skal bores etter olje i iskantsonen.

Fakta 2: I april 2014 presenterte Norsk Polarinstitutt det mest oppdaterte kunnskapsgrunnlaget om iskantsonen i Barentshavet. Polarinstituttets anbefaling innebærer at grensen må settes lenger sør - ikke lenger nord slik regjeringen nå hevder.

Fakta 3: Tine Sundtoft opplyste 20.januar i år at hun har samlet inn nye isdata. Men kartet hun presenterer er basert på et 12 år gammelt faggrunnlag.

Fakta 4: Olje- og energiminister Tord Lien hadde ikke kunnet åpne opp de nordligste blokkene i Barentshavet for olje- og gassleting dersom ikke kollega Tine Sundtoft så beleilig hadde flyttet iskanten nordover samme dag. Det ville vært i strid med samarbeidsavtalen med KrF og Venstre.

Fakta 5: Tine Sundtoft har hatt to år på seg til å lage en faglig omforent definisjon av iskantsonen, men har likevel ikke klart å bruke den nyeste informasjonen fra Norsk Polarinstitutt. .

Det er helt ubegripelig at regjeringen tviholder på gammel fagkunnskap for å innfri oljeselskapenes ønsker. Erna Solberg har selv sagt at oljetoppen er nådd. Vi vet i tillegg at det er avgjørende at olje- og gassressursene i Arktis blir liggende urørt om verden skal ha noen sjanse til å hindre komplett klimakaos. Havisen i Arktis smelter rekordraskt (og da flytter iskanten seg) på grunn av menneskeskapte klimaendringer. Det er ikke engang økonomisk lønnsomt å hente ut disse ressursene.

Det blir bare med praten om å omstille Norge mot en fornybar framtid om våre skattepenger skal brukes til å lete etter olje som både er klimaødeleggende og ulønnsom. Regjeringen har mistet all klima- og miljøtroverdighet. Det er de iskalde fakta.