SPRER HAT: Hussain «bidrar til å stemple islam som en barbarisk, voldelig religion, som en hvilken som helst lovbryter kan putte i sin lomme og bruke for eget forgodtbefinnende».  Her er Hussain avbildet sammen med forsvarer John Christian Elden. Foto: NTB Scanpix
SPRER HAT: Hussain «bidrar til å stemple islam som en barbarisk, voldelig religion, som en hvilken som helst lovbryter kan putte i sin lomme og bruke for eget forgodtbefinnende». Her er Hussain avbildet sammen med forsvarer John Christian Elden. Foto: NTB ScanpixVis mer

Islam som brekkstang

Ubaydullah Hussain kan ikke gjemme seg bak islam, når han sprer hat og frykt.

Meninger

Det er ille nok at Ubaydullah Hussain begår kriminelle handlinger og forsvarer seg med islam, men det er enda verre at retten gir han rett i dette, under dekke av religionsfriheten.

I fjor høst ble Amal Aden brutalt slått ned på åpen gate av to kvinner. Hussain skriver så på Facebook, i klare ordelag, at de heller burde steinet henne til døde. Det er altså en direkte referanse til saken hvor Aden blir slått ned. Denne, og tre andre trusler førte til siktelser og rettssak. Hussain ble i forrige uke dømt skyldig i tre av de fire punktene, men han blir frifunnet for ytringen om at Aden burde steines til døde.

Hussein selv forsvarte seg med at han trodde episoden fant sted i et muslimsk land, og at han bare refererte til sharia. Men hva så? Det er like fullt en oppfordring til tortur, og slike ytringer har ingenting med islam å gjøre. Islamsk rettslære forbyr enhver person å ta loven i egne hender.

Retten begrunner at de ikke kan se bort fra at dette er en referanse til Koranen, som Hussain selv hevder. Det står ikke noe om steining i Koranen. Innen ortodoks islamsk rettslære er det uansett så strenge beviskrav for enhver fysisk avstraffelse, at det i praksis er umulig å dømme noen.

Hussain kan derfor ikke gjemme seg bak islam, når han i virkeligheten sprer hat og frykt. Retten bør heller ikke godta at dette tilskrives islam og sharia. Det bidrar til å stemple islam som en barbarisk, voldelig religion, som en hvilken som helst lovbryter kan putte i sin lomme og bruke for eget forgodtbefinnende.

Homofile muslimer er en ekstremt sårbar gruppe, som møter diskriminering og hets fra både egne miljøer og storsamfunnet. Hussain og hans uttalelse er en hatefull og truende ytring som skaper frykt blant homofile muslimer, og utgjør en ytterligere belastning for Aden selv. Det er ikke vanskelig å forestille seg hvor jævlig det må være for henne at en leder for en ekstremistisk gruppe tar åpent til orde for å torturere henne sakte til døde. Det er råskap av en annen verden, og ikke noe vi kan akseptere i den offentlige debatten.

Hussains forsvarer, John Christian Elden sa i sin prosedyre at ytringsfrihet er ett av de største goder vi har i vårt demokrati. Det er de fleste enige i. Nettopp derfor må vi tørre å slå hardere ned på dem som vil bruke vold og trusler for å hemme ytringsfrihetens kår i Norge. Det er Adens stemme vi står i fare for å miste her, ikke Hussains.