Islamofobi

«Islamofobien er vår tids farligste ideologi.

Marte Michelet

i en kommentar i Dagbladet

«Jeg kan ikke se hvordan høyreekstremisme og islamfobi hører sammen. Fra å ha et den faenskapen som vi finner i religionen. Islam er vår tids nazisme.

Liberty«Den sterke koblingen i Islam mellom stat og religion gjør at for meg er høyreekstremisme og islam som statsmakt to sider av samme sak. Begge deler er meningsundertrykkende, tilsidesetter grunnleggende menneskerettigheter og er demokratifiendtlig.

Magne midt i mellom««Islamofobi» en farlig ideologi?! LATTERLIG.

Rannveig