Israel og Kina

ANTISEMITTISME: Imre Hercz hevder at Israel er «Midtøstens eneste demokratiske land» (Dagbladet 27.1.2006). Det er en temmelig tvilsom påstand - moteksempler er f.eks Irak, Palestina, Egypt og Libanon. Derimot er Israel definitivt den eneste staten i Midtøsten som okkuperer, og annekterer, andre folks landområder. Hercz mener at kritikken mot Israel skyldes antisemittisme - og at vi heller burde kritisere, og boikotte, land som Syria, Saudi-Arabia og Iran. Nå er det imidlertid stor forskjell på å kritisere et lands innenrikspolitikk og et lands utenrikspolitikk. De nevnte statene er (i motsetning til Israel) ikke okkupasjonsmakter - og selv om en absolutt kunne ønske mer demokrati og større respekt for menneskerettighetene i disse landene, så er det en ganske annen diskusjon.

HERCZ HEVDER videre at Kina okkuperer Tibet, men dette er også en tvilsom påstand: Tibet har ligget under kinesisk overhøyhet helt siden Kublai Khans dager, og Kinas grenser er respektert av både FN og internasjonal folkerett. Å påstå at Kina okkuperer Tibet er følgelig like riktig (eller like galt) som å påstå at Norge okkuperer Sameland. Israels okkupasjon, og annekteringer, av palestinske områder er derimot ikke anerkjent av noen stater (ikke engang av USA!).Men Israel har faktisk noe å lære av Kina - for Kina bygde i sin tid også en «sikkerhetsmur». Men i motsetning til Israel bygde de sin et godt stykke inne på eget landområde. For hensikten med den kinesiske muren var å holde fiendene ute - ikke å grabbe til seg maksimalt med andre folks landområder og vannressurser.