Israelsk feilinformasjon

GAZA: Tirsdag 30.12., på Dagbladets nettsider, svarte Aviad Ivri, Charge d’affaires ved Den israelske ambassaden, på spørsmål fra leserne. Ett av spørsmålene gjaldt båten «Dignity» fra fredsbevegelsen Free Gaza, som ble påkjørt og sterkt skadet av et israelsk marinefartøy. Båten var på sin femte reise til Gaza med humanitær nødhjelp. Et viktig mål for legene, journalistene, politikerne og fredsaktivistene samlet om bord, var selvfølgelig også å bryte den israelske beleiringen av den lille sjøstripen.

Følgende spørsmål ble stilt: «Hva tenker du om at israelsk marine angrep et nødhjelpsfartøy på vei til Gaza?»

Dette svarte Ivri: «Faktisk var det omvendt. Nødhjelpsfartøyet kjørte inn i vårt marinefartøy, som på sin side forsøkte å forhindre det fra å kjøre inn i militær sone.»

Karin Pally fra Free Gaza har følgende kommentar på Ivris svar: «Det er ingen tvil om at Free Gazas båt ’Dignity’ ble påkjørt av en israelsk kanonbåt. Vitner om bord – med blant annet CNN korrespondent, Karl Penhaul, fem andre journalister, hvorav tre fra Al-Jazeera, samt tidligere kongressrepresentant, Cynthia McKinney og representant i det kypriotiske parlament, Dr. Elena Theoharous – bekrefter dette.»

Opplysningene bekreftes også av CNNs korrespondent i en reportasje på nyhetskanalens nettsider: «Dignitys kaptein fikk ingen advarsel. Kun etter kollisjonen sendte israelerne en melding på radioen om at de kjørte inn i båten fordi de trodde den var involvert i terroristaktiviteter.»

Lenger nede i samme reportasje leser vi at kollisjonen var så kraftig at «passasjerene ble bedt om å ta på seg livvester og være klare til å sette seg i livbåtene. ’Dignity’ begynte å ta inn vann, men mannskapet maktet å pumpe det raskt nok ut, slik at fartøyet kunne nå land».

Kapteinen, marineingeniør Denis Healey, understreker at «Dignity» var i internasjonalt farvann da den ble truffet av den israelske kanonbåten.

Artikler, videoer og ikke minst opptak av israelske radiobeskjeder til «Dignity» rett etter kollisjonen er entydige og bekrefter det Pally, kapteinen, besetning og passasjerer vitnet og noterte. Israel på sin side, har kommet med forskjellige versjoner av hendelsen etter hvert. De første radiobeskjedene til nødhjelpsfartøyet begrunnet hvorfor de var blitt påkjørt av kanonbåten. I sitt svar påstår nå Ivri at det egentlig var den 20 meter lange «Dignity» som kjørte rett på den solide og store marinebåten – ikke omvendt. Om ikke annet, så øker ikke dette troverdigheten til Charge d’affaires Ivri, eller til Den israelske ambassaden.