GJENSIDIG RESPEKT:  Vi har to målformer her i landet, riksmål/bokmål og nynorsk. Begge målformer er en viktig del av norsk kultur, kulturarv og samfunnsliv. Målbrukergruppene må vise hverandre gjensidig respekt, skriver formann i Riksmålsforbundet Trond Vernegg. Foto: Samfoto
GJENSIDIG RESPEKT: Vi har to målformer her i landet, riksmål/bokmål og nynorsk. Begge målformer er en viktig del av norsk kultur, kulturarv og samfunnsliv. Målbrukergruppene må vise hverandre gjensidig respekt, skriver formann i Riksmålsforbundet Trond Vernegg. Foto: SamfotoVis mer

Ja, løft språkblikket!

Det er synd at språkpolitiske utspill altfor ofte møtes med karakteristikker og belæring.

Meninger

Løft språkblikket! Oppfordrer Noreg Mållags leder, Marit Aakre Tennø, i Dagbladet. Torgeir Dimmen fra Nynorsksenteret påpeker at det vi virkelig bør diskutere er en offensiv språkpolitikk.

Ja, la oss alle løfte språkblikket! Ja, la oss diskutere en offensiv språkpolitikk! Det er Riksmålsforbundet enig, helt enig i.

Derfor understreker vi stadig det for oss selvsagte: Vi har to målformer her i landet, riksmål/bokmål og nynorsk. Begge målformer er en viktig del av norsk kultur, kulturarv og samfunnsliv. Målbrukergruppene må vise hverandre gjensidig respekt.

Noregs Mållag skal fremme nynorsk, Riksmålsforbundets oppgave er å fremme riksmål. Begge kjemper vi for norsk språk. Anerkjenner vi begge verdien av hverandres målform, bør det være mye vi kan arbeide for sammen.

Ja, til å løfte språkblikket, ja, til en offensiv språkpolitikk! Men det betyr ikke at Marit Aakre Tennø og Torgeir Dimmen definerer hva som er en offensiv språkpolitikk. Like lite som Riksmålsforbundet gjør det. Og offensiv språkpolitikk gir ikke rom for «jeg alene vite»-holdninger.

Marit Aakre Tennø senker språkblikket når hun belærer oss om hva Riksmålsforbundet står for. Riksmålsforbundet forteller gjerne hva vi står for og diskuterer gjerne offensiv språkpolitikk. Men vi overlater til Mållaget selv å fortelle hva det står for. Vi tok initiativ til en dialog overfor Tennøs forgjenger og følte det var fruktbart; det var en dialog vi oppfattet dessverre ikke var særlig ønsket alle steder i Mållaget. Vi er når som helst beredt til å snakke sammen igjen, gjerne finne frem til felles fremstøt og initiativ. I respekt for at det er mye vi er uenige om og for Noregs Mållags standpunkter og syn.

Det er synd at språkpolitiske utspill altfor ofte møtes med karakteristikker og belæring. Derfor mitt, lille, hjertesukk i Dagbladet om at begge målformer er like mye verdt. Konstruktiv diskusjon av språkpolitikk er Riksmålsforbundet alltid mer enn gjerne med på. Marit Aakre Tennøs oppfordring om å løfte språkblikket er musikk i våre ører!

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.