FELLES FRONT: LO-leder Gerd Kristiansen (t.h.) og NHO-leder Kristin Skogen Lund har vist at de kan samarbeide før. Her kjører de sammen til flyplassen fra Arendalsuka i 2013. Foto: Sondre Steen Holvik / Dagbladet
FELLES FRONT: LO-leder Gerd Kristiansen (t.h.) og NHO-leder Kristin Skogen Lund har vist at de kan samarbeide før. Her kjører de sammen til flyplassen fra Arendalsuka i 2013. Foto: Sondre Steen Holvik / DagbladetVis mer

Ja takk til LO og NHO

Situasjonen på arbeidsmarkedet og kravet til langsiktig omstilling kan bare håndteres i fellesskap mellom myndighetene og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.

Meninger

De store utfordringene i arbeidslivet løses best i fellesskap mellom partene. Jeg sier derfor ja takk til Gerd Kristiansen og Kristin Skogen Lunds bærekraftsalternativ.

Jeg registrerte med glede LO- og NHO-lederens utspill nylig, der de lanserer bærekraftsalternativet. I ei tid med krevende utfordringer for norsk arbeidsliv, er det betryggende nok en gang å få bekreftet at arbeidstaker- og arbeidsgiversiden setter samarbeid og ansvarlighet først.

Partene forplikter seg til å arbeide sammen om vår tids største utfordringer, og forventer at myndighetene skal være en del av det. Til det vil jeg si: Ja, takk. Regjeringen vil veldig gjerne være en del av det. Mitt ønske er at vi sammen diskuterer innholdet i bærekraftsalternativet, og at vi blir enige om hvilke saker som krever samordnet innsats. I Arbeids- og pensjonspolitisk råd i går tok jeg opp utfordringene knyttet til flyktningstrømmen og spørsmålet om hvordan flyktningene skal få innpass på arbeidsmarkedet.

Situasjonen på arbeidsmarkedet og kravet til langsiktig omstilling kan bare håndteres i fellesskap mellom myndighetene og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Jeg har en grunnleggende tro på trepartssamarbeidet og den norske modellen, og for meg er det avgjørende å ha løpende og tett dialog med partene. Partenes innspill blir derfor viktige for meg når vi skal jobbe for å snu skuta i 2016.

Kristiansen og Skogen Lund trekker fram fem områder som krever koordinert innsats: Ledighetsutviklingen, flyktningsituasjonen, inkludering av unge i arbeidslivet, omstilling til lavutslippssamfunnet og den teknologiske utviklingens betydning for faste arbeidsplasser. Jeg er enig i vektleggingen deres.

Ledighetsutviklingen er et åpenbart område der tett samarbeid er nødvendig. Regjeringens nye tiltakspakke for å møte den økende ledigheten begynner å virke nå. Vårt fokus er å bidra til å skape nye arbeidsplasser. Myndighetene kan ikke vedta nye jobber i privat sektor, men vi tar rollen som tilrettelegger og pådriver, gjennom å sørge for gode rammebetingelser. Vekstfremmende skattelettelser for bedriftene, mer til næringsrettet forskning, såkornfond og regionale utviklingsmidler er noen eksempler på verktøy i regjeringens verktøykasse.

Regjeringen lytter til innspill fra partene på andre tiltak som kan bidra til å øke tilbudet av jobber og redusere ledigheten.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.