INDIVIDUALISERER: Vi aksepterer ikke den retorikken høyresiden i politikken bruker, som individualiserer ansvaret for at mennesker faller utenfor arbeidslivet, skriver artikkelforfatteren. Her Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Erlend Aas / SCANPIX
INDIVIDUALISERER: Vi aksepterer ikke den retorikken høyresiden i politikken bruker, som individualiserer ansvaret for at mennesker faller utenfor arbeidslivet, skriver artikkelforfatteren. Her Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Erlend Aas / SCANPIXVis mer

Ja til et raust og inkluderende arbeidsmarked

- Høyre sier de vil ha et raust og inkluderende arbeidsmarked som har plass også til de som ikke har en A4-bakgrunn. Vi savner en plan for hvordan.

TRYGD: NTL NAV mener det er en klar sammenheng mellom arbeidsgiveres kortsiktige profittbehov og slitasjen på arbeidsstokken. Mindre arbeidspress, tryggere arbeidsforhold og bedre tilrettelegging ville ført til at flere kunne blitt i jobben fram til normal pensjonsalder. Derfor må et brutalisert arbeidsliv som ikke tar vare på sine ansatte ta ansvar for at mange mennesker faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

Torbjørn Røe Isaksen sier at Høyre vil ha et raust og inkluderende arbeidsmarked som har plass også til de som ikke har en A4-bakgrunn. Det støtter vi, men savner en plan for hvordan Høyre vil inkludere disse. Så langt har Høyres forslag vært å presse folk ut i aktivitet med svært lav godtgjøring. Dette er en svært lettvint løsning på en stor utfordring. Man blir sjeldent friskere av å ha dårlig råd.

Vi aksepterer ikke den retorikken høyresiden i politikken bruker, som individualiserer ansvaret for at mennesker faller utenfor arbeidslivet. Dette ansvaret må deles med samfunn og arbeidsgivere. Når enkeltmennesker blir stående utenfor arbeidslivet hjelper det lite å straffe den enkelte. Her må samfunnet bidra med løsninger, gjennom aktører som skole, barnevern, og NAV. God oppfølging og gode tiltaksplasser, er nødvendig for å hjelpe de som trenger bistand til å komme i arbeid. Vi må forstå at årsaken til at mennesker faller utenfor arbeidsmarkedet skyldes forhold både hos enkeltmennesker, på arbeidsplassen og i samfunnet. Skal vi klare å holde flere i arbeid må dette sees i sammenheng.

John G. Bernander mener NTL NAV viser liten forståelse for hvordan arbeidsmarkedet fungerer. Noe rett har han i dette. Vi har ingen forståelse for at næringslivets eneste mål er kortsiktig maksimalisering av kapitaleiernes profitt. Virksomhetene kan ansette medarbeidere de ikke kan vente at leverer like mye som øvrige medarbeidere. De bør gjøre det for å reparere skaden de har påført arbeidsstokken gjennom slitasje. Tiltakene til NHO og Attføringsbedriftene er vel og bra, men det betinger at det er bedrifter som vil ansette disse menneskene, på fast basis og med ordinær lønn, etter at de har vært igjennom tiltak, slik at ikke uførepensjonering blir eneste vei ut.

Vi må lykkes med å skape et virkelig inkluderende arbeidsliv. Det er nemlig langt mer enn statistikk som står på spill, det er mennesker. Mennesker med svært ulike grunner for at de ikke er i arbeid og følgelig med forskjellig behov for hjelp til å komme ut i arbeid. Vi i NAV må spille på lag med den enkelte og arbeidsgiverne må være med på laget. Politikerne må slutte å legge stein til byrden for de som har en tung vei ut i arbeidslivet og heller vise det mot og den handlekraft som er nødvendig for at vi skal lykkes med dette prosjektet.

Jørund O. Gustavsen
Jørund O. Gustavsen Vis mer