KOMMISJONSFORKJEMPER: Helseminister Bent Høie. Foto: NTB Scanpix
KOMMISJONSFORKJEMPER: Helseminister Bent Høie. Foto: NTB ScanpixVis mer

Ja til havari- kommisjon

Dette handler om tilliten til vårt helsevesen.

Meninger

Helseministeren vil opprette en undersøkelseskommisjon som vil granske uventede dødsfall ved norske sykehus. Det til tross for at mange høringsinstanser har vendt tommelen ned, blant dem Helsedirektoratet og statsrådens eget departement. Siden det er andre tilsynsorganer, som Helsetilsynet og Fylkeslegen, kan det argumenteres med at det er anstaltmakeri å opprette et «helsekripos» i tillegg. Det er ikke vår oppfatning. Til det skjer det altfor mange uventede dødsfall som følge av feilbehandling ved norske sykehus.

I 2010 gjennomførte Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten en kartlegging der det ble slått fast at en tredjedel av dødsfallene ved norske sykehus kunne vært unngått. Daværende helsestatsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen manet den gang til større åpenhet om hva som kunne være årsaken. Andelen ble regnet ut ved en metode som seinere er blitt kritisert. Flere tusen påståtte unødvendige dødsfall ble korrigert til noen hundre. Det er likevel alarmerende. Munnhellet om at man skal ha god helse for å overleve et sykehusopphold, blir stadig bekreftet i mediene. Mange som overlever sykehustabber blir påført lidelser de må leve med resten av livet, noe vi så eksempel på i Dagsrevyen mandag kveld.

Det handler om tilliten til helsetjenesten. Dersom det brer seg oppfatninger om at sykehusinnleggelser og inngrep like gjerne kan føre til alvorlige skader som til helbredelse er både folk flest og det offentlige helsevesenet ille ute. Derfor er det riktig av Høie å stå ved løftet i regjeringserklæringen og foreslå en havarikommisjon overfor Stortinget. Det understreker alvoret som systemsvikt og manglende rutiner bør møtes med. Trolig vil særlig grundige undersøkelser resultere i en åpenhetskultur. etter hvert som det avdekkes hvor «vanlig» det er at feil oppstår.

Helsearbeidere skal selvsagt ikke sitte alene igjen med skammen over å ha gjort feil. Dette er til sjuende og sist et spørsmål om ledelse, kultur og om forsvarlig bemanning. Det er interessant å merke seg at både Legeforeningen og Advokatforeningen støtter opprettelsen av et slikt organ. For pårørende som opplever sykehustragedier er det uakseptabelt å bli møtt med bortforklaringer og tynne beklagelser når liv er gått tapt.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.