Ja til homoekteskap?

Kirkemøtet kan åpne for kirkelig vielse for homofile.

Hva mener du om kirkens holdning til homofili? Bør homofile kunne gifte seg i kirken? Send oss ditt leserinnlegg her.

(Dagbladet.no) - Et vedtak i Kirkemøtet for å akseptere homofilt samliv generelt og for ansatte i kirkelige stillinger vil kunne bidra til at homofile par inngår sine partnerskap, eventuelt blir det hetende ekteskap, ved en kirkelig seremoni, forteller biskop emeritus Sigurd Osberg til Dagbladet.no.

Det var Osberg som ba den norske kirke vurdere sitt nei-standpunkt til homofili på nytt. Det gjorde han i 1992 da han var biskop i Tunsberg. I 1995 kom bispemøtet med sitt svar: 3 biskoper aksepterte homofilt partnerskap som en kirkelig legitim samlivsform, 9 holdt på sitt nei. Det skapte oppstandelse at hele 3 biskoper sa ja til homofilt samliv. 10 år senere var de tre blitt til seks.

Homofilisaken kommer opp for fullt igjen når Kirken møtes til sitt årlige «storting», Kirkemøtet, i Øyer nord for Lillehammer denne uken.

Nåværende biskop i Tunsberg, Laila Riksaasen Dahl tilhører det knappe flertallet på seks av elleve biskoper som sier ja til at personer som lever i homofilt samliv skal kunne ha vigslede stillinger i Kirken.

Riksaasen Dahl mener homofilisaken er kommet ut av proporsjoner.

- Jeg har et håp om at denne saken får de rette proporsjoner på Kirkemøtet, sier hun til NTB.

Riksaasen Dahl tror ikke homofilisaken er så fundamental at den kan splitte Kirken. Hun regner med at noen vil gå ut av Kirken på grunn av striden, men mener det ikke kvalifiserer for å snakke om splittelse.

- Splittelse bør ha å gjøre med om Jesus sto opp fra de døde eller døde for våre synder, eller hva Kirken eller Gud er, altså mer fundamentale spørsmål, sier Riksaasen Dahl.

SNART OGSÅ FOR BRUD OG BRUD:  Kirkemøtet i Øyer starter i dag. Et vedtak her for å akseptere homofilt samliv generelt og for kirkens ansatte kan føre til at homofile kan gifte seg i kirken. Men det avhenger av vedtakets form og formuleringer, forteller biskop emeritus Sigurd Osberg. Les Dagbladet.no/weblogg>bloggen hansom kirkesaker. Illustrasjonsbilde: Sxc.hu
SNART OGSÅ FOR BRUD OG BRUD: Kirkemøtet i Øyer starter i dag. Et vedtak her for å akseptere homofilt samliv generelt og for kirkens ansatte kan føre til at homofile kan gifte seg i kirken. Men det avhenger av vedtakets form og formuleringer, forteller biskop emeritus Sigurd Osberg. Les Dagbladet.no/weblogg>bloggen hansom kirkesaker. Illustrasjonsbilde: Sxc.hu Vis mer

- Jeg kan ikke dirigere hva andre synes er et fundamentalt spørsmål, men jeg tenker at vi har et ansvar for å sette homofilisaken inn i de rette dimensjoner, fortsetter biskopen.