STORTINGSKANDIDAT: Astrid Nøklebye Heiberg (H). Foto: NTB Scanpix
STORTINGSKANDIDAT: Astrid Nøklebye Heiberg (H). Foto: NTB ScanpixVis mer

Privatisering:

Ja til mangfold i omsorgssektoren

Å inkludere private aktører i omsorgstilbudet gir et bedre tilbud til alle.

Meninger

Det er påfallende at Arbeiderpartiet ikke nevner private aktører i sine 16 tiltak for eldreomsorgen, når vi ser at private tilbud legges ned av Arbeiderpartiet i både Oslo og Bergen.

I Oslo er ni av de ti sykehjemmene som pårørende var mest fornøyd med i 2016 driftet av private aktører. Til sammenlikning er ni av de ti sykehjemmene som de pårørende var minst fornøyd med, driftet av kommunen.

Interessant er det også at private aktører i Oslo, i større grad enn kommunale, evner å løfte kvaliteten på sykehjemmene de overtar driften av.

Å inkludere private aktører i omsorgstilbudet gir et bedre tilbud til alle. For dem som skal bruke tilbudet vil man fritt kunne velge mellom offentlige eller private aktører – men prisen er den samme. Det er derfor bare en konkurranse om kvalitet.

Jeg savner derfor en avklaring på om noen av landets beste sykehjem er en del av Arbeiderpartiets omsorgsplan, eller om gode sykehjem fortsatt skal overtas av det offentlige, bare fordi de ikke driftes av kommunen. Et offentlig monopol reduserer mangfoldet i sektoren, og vil ikke i like stor grad kunne sikre oss selv og våre nærmeste et best mulig tilrettelagt tilbud.