Ja til samisk flagg

FLERTALLET i Oslo bystyre har sagt nei til å heise det samiske flagget på enkelte av byens flaggstenger på 17. mai. SV ønsket å utvise mer raushet. Vi mener at det er viktig å synliggjøre at vi har to folk i Norge, og at bruk av det samiske flagget tydelig uttrykker dette.

Det samiske flagg er godkjent som eget flagg. Det er i flaggloven gitt status på linje med det norske. SV mener derfor at det samiske flagget bør ha en naturlig plass i Oslos 17. maifeiring og foreslo derfor det skulle heises på 17. mai. SV lyttet til sterke ønsker fra samiske miljøer og organisasjoner, og til kommunalminister Erna Solberg som ga en klar oppfordring til Oslo.

Gjennom de siste årene har Oslo kommune satt mye prestisje inn i den såkalte OXLO-kampanjen - Oslo Extra Large. Oslo skal være den romslige og tolerante byen. Det er lite «large» å stemme i mot bruk av samiske flagg på 17. mai. Mens andre storbyer ønsker det samiske flagget velkommen, vil flertallet av Oslos politikere ha det slik det alltid har vært. Oslo bør være romsligere enn som så. Vi er landets hovedstad, og landets største samekommune.

SISTE ORD i denne saken er ikke sagt. Vår mangfoldige hovedstad er i utvikling, det tror vi også gjelder for hovedstadens politikere. Og mens vi venter får vi glede oss over at det i år er presisert at elevene kan bære det samiske flagget i barnetoget. Jeg ser frem til et fargerikt barnetog, hvor det samiske og norske flagget vil vaie sammen.