FLU HARTBERG
FLU HARTBERGVis mer

Helgekommentaren fra KNUT NÆRUM:

Ja til valp i skolen

Fordi vi ikke kan late som om hunder ikke fins.

Den siste tiden har det vært mye diskusjon om mobil i skolen. Noen mener det er en selvfølge at elevene får ha med seg telefon, slik at den kan brukes i undervisningen. Andre forlanger et nasjonalt forbud. De mener mobilen blir et forstyrrende element, siden sosiale medier vil være tilgjengelig til enhver tid. Denne diskusjonen vekker sterke følelser og tar mye plass. Derfor har en annen og like viktig diskusjon blitt satt på vent. Jeg snakker selvfølgelig om valper på skolen.

Bør elevene få ta valp med på skolen og ha den hos seg hele skoledagen? Noen hevder at valpen vil være distraherende. At valpen, med sine store og bedende øyne, sine lange og lufsete ører, den myke pelsen og det lekne vesenet vil ta oppmerksomheten bort fra læring.

At elevene kommer til å ville ta valpen på fanget og kose med den framfor å ta ansvar for egen læring. De som sier det, glemmer en ting: Valpen er bare et dyr. Det er ikke valpen i seg selv som er distraherende, det er hvordan den ser ut og hva den gjør.

Hvis man ikke lærer seg å omgås valper på en selvsagt og avslappet måte, vil man heller aldri bli i stand til å ta ansvar for egen læring. Vi kan ikke late som om hunder ikke fins.

Et valpeforbud kan dermed bli en unnskyldning for den enkelte lærer til ikke å ta et ansvar for å sette seg inn i vettig bruk av kjæledyr i undervisningen. Hvis det norske skoleverket skal sende barn ut i samfunnet uten at de har lært seg å være sammen med valper, så gjør vi både barna, samfunnet og valpene en bjørnetjeneste. Det blir å skyve problemet foran seg, og dessuten er det ikke noe problem. Men det kan snart bli det.

Nå som valper fins overalt, må vi lære oss å leve med dem. Noen ganger er det naturlig å klappe den, andre ganger er det på sin plass å sette den fra seg og la den holde på med sitt.

Ved å fjerne skolens ansvar for å lære elevene denne balansen, sender vi dem ut i samfunnet etter endt utdanning og forventer at de finner ut av det selv. De kommer til å møte en massiv vegg av kjæledyr. Elevene vil ikke vite hvordan de skal takle det. Det er ikke å ta for hardt i å påpeke at mange vil bli påført valpesjokk.

Det har vært hevdet at valpen har spesielle behov som vil gå ut over læringsutbyttet. For eksempel må den mates og luftes. Dette er egentlig et argument for valp. Den fornøyde valpen vil binde seg til sin eier og gi av sin kjærlighet.

Eleven vil føle seg elsket og få sin selvfølelse styrket, noe som blir stadig viktigere i en offentlighet full av tvilsomme kroppsidealer og retusjert reklame. Et barn med god selvfølelse er et barn som følger med i timen.

Ved å lære seg å dekke valpens grunnleggende behov, vil eleven også utvikle empati og evnen til praktisk omsorg. Slik gjør skolen det som alltid har vært dens mål: Å skape gagns mennesker.

En annen ting som er lett å overse: Det fins ingen motsetning mellom kjæledyr og læring. Valpen kan uten vansker integreres i alle fag. I norsken kan man lage presentasjoner om valp, matematikk er egnet for å regne med valper. Geografi kan ta utgangspunkt i hvilke land de respektive hundeartene kommer fra. Selv kroppsøving kan løses på valpevennlig vis, ved å bygges opp omkring lufting og lek med ball.

Enkelte har lansert en mellomløsning: At barna kan ha valpen med seg til skolen, men bare ha adgang til den i friminuttene – i timene oppbevares den i en pose eller boks i et eget «valpehotell». Dette er dyremishandling. Dessuten går man glipp av alle de positive sidene ved å ha valpen tilgjengelig i klasserommet.

Kan valpen brukes til mobbing? Til dette er det bare å si at skolen ikke sluttet å bruke blyanter bare fordi de også kan kastes på medelever. Når det kommer til stykket, fins det få ting her i verden som ikke kan misbrukes.

Jo da, man kan sikkert lære en valp å bite medelever i ankelen, men på den annen side: Det er bare på skolen barna kan lære at det er galt.

Et forbud kan innføres, men barna kommer til å ta med seg valp på skolen uansett. Da er det bedre å møte dem med interesse, forståelse og et pedagogisk tilbud, enn at de skal føle seg som forbrytere bare fordi de har en valp i sekken.

En innvending har vært at ikke alle har valp, men det vil være lett å løse. Skolen kan opprette en utlånsordning. En annen mulighet er å åpne for å ta med kattunger eller yngre søsken hjemmefra.

Det er ingen overdrivelse å si at framtidas skole vil være valpebasert.