Ja, vi elsker Oslo

I SITT INNLEGG

26. juli, «Oslo i våre hjerter», etterlyser Jan Carlsen et «fordomsfritt byforum», «en folkelig vaktbikkje», «en idèfremmende institusjon» hvor foreliggende utbyggingsplaner følges opp og visjoner for et helhetssyn på Oslos framtid lanseres. Det er derfor godt å kunne bemerke at dette forumet allerede eksisterer. Bikkja er på vakt.

Oslo Byforum ble dannet høsten 2001. Vi ble dannet, nærer og vokser nettopp av ønsket om et forum for uavhengig idèutveksling og debatt, rundt utvikling av byen vår og av demokratiet forøvrig. Byen som dynamisk motor og politisk, sosial og økonomisk aktør blir stadig viktigere, men bypolitikken glimrer med sitt fravær. Det representative politiske systemet er i forfall og må justeres og suppleres med ulike former for både folkelig og faglig deltakelse.

STADIG MER

komplekse politikkfelt gjør at fagdimensjonen må sterkere inn i politikken, men de intellektuelle svikter og politikerne overprøver fagfolkene. Bred faglig, ideologisk og pragmatisk debatt er essensielt for en god byutvikling. Vi er et møtested for mennesker som ønsker å bidra til vekst og utvikling i sin egen by. Både byplanleggere, akademikere, journalister, kulturarbeidere, aksjonister og andre som elsker byen vår bør og er på banen. Forumet er allerede hovedstadens viktigste talerstol og tankesmie. En globalisert økonomi krever politisk innovasjon for å sikre innbyggernes innflytelse på sine omgivelser. Carlsen gjør rett i å påpeke dette. Vi kan bare tilføye at prosessen er i gang og at alle kan delta.