Jacksons barn avhørt

Barnevernet har avhørt barna til Michael Jackson. Samtidig vil moren til to av barna, Debbie Rowe, gå til retten for å få foreldreretten.

LOS ANGELES (Dagbladet): Michael Jackson flyttet til et herskapshus i Beverly Hills for å komme seg unna Neverland, politi og barnevernsmyndigheter i Santa Barbara - og nærmere venner og andre støttespillere.

Bare noen dager etter ankomst i Los Angeles-området kom representanter fra barnevernet på besøk.

Jackson var selv til stede i luksusvillaen da barnevernet kom for å avhøre barna til Jackson samt barnas barnepiker. Han frykter nå at barna vil bli tatt fra ham under den pågående etterforskningen og rettsmøtene om de grove sexmisbrukanklagene mot ham. Hans foreldre, Katharine og Joe Jackson, har for lengst sagt at de vil ta seg av omsorgen for hans tre barn, Prince Michael (6), Paris (5) og Prince Michael II (1).

- Vi vil ikke la noen ta disse barna. De er Michaels barn, og ingen har rett til å ta dem fra ham, sa Joe Jackson i et tv-intervju i desember.

Ifølge ubekreftede påstander vil moren til Jacksons to eldste barn, Debbie Rowe, nå kreve foreldreretten til barna. Det er ukjent hvem som er mor til Jacksons yngste barn, og i kjølvannet av alt dette er det blitt hevdet at Jackson ikke er far til noen av barna.

Jackson nekter for beskyldningene om at han skal ha dopet ned og seksuelt misbrukt en da 12 år gammel kreftrammet gutt som besøkte ham på Neverland Ranch.

Ny høring i saken er satt til 13. februar i Santa Maria, California.

KAN MISTE BARNA: Michael Jackson skal nå være redd for å bli fratatt sine tre barn. Her er han på tur med de to eldste i Berlin for halvannet år siden.