Jacobsen, Rolf

Navn:

Rolf Jacobsen

(1907-1994)

Bosted:

Født i Kristiania, bosted Hamar

Yrke:

Forfatter

Rolf Jacobsen regnes for å være en av de første lyriske modernistene i Norge.

Hanne Lillebos- og Ove Røsbaks Jacobsen-biografier, som begge kom ut høsten 1998, forteller om en ny side av Jacobsen som ikke har vært så kjent: Hans tilknytning til partiet Nasjonal Samling under andre verdenskrig. Dette førte til at mange i hjembyen Hamar lenge var skeptiske til ham og hans forfatterskap. Likevel gikk det bare to år fra han døde til det ble reist en byste av av ham i Hamar.