Jager ikke venner

NASJONALMUSEET MØTER engasjement etter nymonteringen av basisutstillingen. Selvsagt er altdette engasjementet viktig for museet i vårt arbeid frem mot fremtidig bygging og etableringeav museet på Tullinløkka. Men, noen påstander i debatten er direkte feil, som for eksempel billedkunstner Karl Erik Harr som påstår at Nasjonalgalleriets venner «jages på dør». Det er naturligvis ikke riktig. Nasjonalmuseet har nå fire utstillingssteder. Samlingene er slått sammen, organisasjonen er slått sammen, og i fremtiden vil vi derfor kunne stå mye friere til hvilken type kunst som vises hvor. Det skarpe skillet mellom bygningene, og hva som vises i dem er ikke så tydelig som før. Noe de siste ukenes debatt har gjort mange oppmerksom på.

NASJONALMUSEET HAR i fire venneforninger knyttet til seg. Kunstindustrimuseets, Arkitekturmuseets, Nasjonalgalleriets, og Samtidsmuseets venneforening. Venneforeningene skal være økonomisk selvgående, men museet vil naturligvis legge mange forhold til rette slik at vennene får den ekstra tilgangen til museet som er så viktig. Til felles glede og inspirasjon. Nasjonalmuseet har mange venner, det viser våre besøkstall, og det viser alt det engasjementet som vårt publikum viser ved denne nymonteringen. Vår praksis og vårt sterke ønske for fremtiden er at våre venner er gode, oppriktige og engasjerte. Vi «jager» ikke våre venner på dør.