Jages av Lloyd Webber

I to år har Andrew Lloyd Webber forsøkt å stoppe en nederlandsk oppsetting av hans musikalhits. I går fylte forestillingen Oslo Konserhus, uten tillatelse fra den kjente komponisten.

To timer etter teppefall var både sangere, dansere, teknikere og hele scenedekoren på danskebåten, på vei til kveldens oppsetting i Aalborg. Forestillingens tekniske sjef Günther Kremer var ikke særlig interessert i å forklare seg til Dagbladet:

«Husker ikke»

- Vi hadde noen problemer med rettighetene, men det gikk i orden for to dager siden, sier han.

- Hvem var det dere var i kontakt med da?

- Det husker jeg ikke.

- Men dere har jo reist rundt med dette showet i to år?

- Jo, men det er bare i Norge at disse problemene eksisterer.

- Så dere har rettighetene i andre land?

- Kan jeg få se pressekortene deres, sier Kremer _ og det er det siste han sier.

Det han ikke husker, er sannsynligvis en faks som ble sendt til rettighetsorganisasjonen TONO i forrige uke, med beskjed om at forestillingen skulle finne sted.

- Men vi ga aldri noen tillatelse til oppføring, sier TONOs forhandlingsjef Geir Gaarder.

«Må ha tillatelse»

Striden står om hvorvidt nederlandske Wim Vigt Productions har rett til å framføre Lloyd Webbers kjente musikalsvisker på den måten det skjedde i konserthuset i går:

Hvis det dreier seg om en konsertframføring av enkeltverk, er det TONO som tar seg av rettighetsspørsmålene. Hvis det derimot er snakk om en større musikalframføring, må Lloyd Webber selv gi sin tillatelse.

- Jeg var i konserthuset i går og fikk bekreftet det jeg trodde på forhånd. Dette er ikke noe TONO kan gi tillatelse til, sier Gaarder.

- Og da må ha tillatelse fra Lloyd Webber, men det har de ikke, sier Yngve Sletholm.

Han er førsteamanuensis i komposisjon og musikkteori ved Norges musikkhøyskole og satt også i salen i går _ utsendt av Lloyd Webbers advokater i Norge.

Ikke part i saken

Uautoriserte framføringer av Lloyd Webbers musikk er en hel industri i seg selv _ også i Norge har det vært strid om ulike oppsettinger.

I 1991 måtte Rogaland Teater utsette en forestilling med Lloyd Webbers musikk, på grunn av manglende tillatelser. Både en amatøroppsetting på Ås i 1992 og en finsk turné i 1995, ble stoppet av namsretten fordi de manglet lisens fra musikalkongens selskap The Really Useful Group. Selskapet saksøkte konserthusene hvor den finske forestillingen hadde gått, men tapte saken.

- Vår politikk er at vi ikke er part i slike saker. Vi har kun leid ut huset vårt, sier Knut Vigar Hansen, direktør i Oslo Konserthus.

- Men dere visste at gårsdagens forestilling var omstridt?

- Ja, men den har gått i mange år og ingen har ennå klart å stoppe den. Og vi kan ikke påta oss å sjekke om alt som skjer på scenen er riktig i forhold til rettighetsspørsmål, sier Hansen.

<B>DANMARK NESTE:</B> Teknisk sjef i forestillingen «The Andrew Lloyd Webber Musical Gala» «husker ikke» hvem som har gitt ham tillatelse til å framføre forestillingen i Norge.