Jakten på det umulige

ER DET MULIG å tenke seg, enn si oppnå en tilstand der bokklubbene, bokhandlerne, forlagene, forfatterforeningene, enkeltforfattere, politikerne og bokkjøperne alle sier seg fornøyd med den norske måten å omsette bøker på? Svaret er nei. NEI! Gnyet fra kampen om bokkrona ligger som en permanent tinnitus over bokhøst og julesalg, mammutsalg og ryddesalg, opphørssalg og kall-det-hva-du-vil-salg. Støy var det mens den gamle og godt uthulte bransjeavtalen gjaldt, støy ble det da minister Morten A. Meyer liberaliserte/kommersialiserte bransjen gjennom en ny bokavtale, og støy er det nå når kulturminister Trond Giske insisterer på å evaluere en avtale som knapt har fått tre i kraft og vanskelig lar seg effektmåle. Men synsing er også en form for sysselsetting, så hvorfor ikke?

HVA VET VI EGENTLIG om boksalget i år 1 e. Meyer? I går fortalte Bokklubbens Kristenn Einarsson at 2005-omsetningen for det såkalte lokomotivet i skjønnlitteraturkommersen var på 546.5 mill. kr. Det er en nedgang på 5,6 % (om lag 33 mill.) i forhold til 2004, som var 14 % (om lag 95 mill.) dårligere enn 2003. Einarsson medga også at medlemsmassen har skrumpet, selv om de siste verveframstøtene har gitt resultater.Samtidig har visstnok 2005-omsetningen i bokhandelen økt i forhold til 2004. Men sikre tall mangler fortsatt. Kunnskapen om den nye bokavtalens effekt på totalsalget av skjønn- og generell litteratur er altså lite presis kunnskap å bygge en evaluering på. -  Men evalueres skal det, det har Giske bestemt. Enten hensikten er en politisk markering - eller kulturell/kommersiell - skal vår måte å omsette bøker på granskes, og kanskje endres. Om ikke annet kan det føre til at gnyet skifter toneart, men borte blir det ikke, iallfall ikke før Folket selv tar ansvar og kjøper så mange «smale» bøker at de til sist blir like brede som «Frelseren». Kanskje bestselgerrasjoneringskort, utstedt av Kulturdepartementet, er veien å gå? Maks en Nesbø og to Ragde pr. person pr. år, men fri flyt av Ole Robert Sunde?

NÅ KAN DEN departementale bekymring for Bokklubbens ve og vel virke noe overdrevet. Strategen Einarssons redegjørelse i går tydet snarere på angrepslyst enn resignasjon, han har for lengst sett at bokomsetningen i Norge er på rask gli over mot nettkjøp. Han la da heller ikke skjul på at hans mål er å gjøre bokklubbens nettsted til alle bok- og kulturinteressertes Mekka. Om Bokklubben totalt taper terreng, er nettsalget i eksplosiv utvikling, og her har Bokklubben alt kommet så langt at den vanskelig kan stoppes med annet enn nebbtang.