James Bond sikter på Norge

Den neste James Bond-filmen kan få scener filmet i Norge. Men produsentene valgte Østerrike framfor Svalbard som en av hovedinnspillingsstedene.

(Dagbladet): Det er den australske filmskaperen og filmtilretteleggeren Jason Roberts, som er bosatt på Svalbard, som bekrefter overfor Dagbladet at Bond-produsentene har vurdert øygruppa som mulig location for den 24. James Bond-filmen.

Roberts, som tidligere har bidratt til å få såvel BBC-produksjoner som fantasyfilmen «The Golden Compass» til å gjøre opptak på Svalbard, sier Bond-produsentene ba om å få tilsendt bildemateriale fra Svalbard - men at de forkastet ideen til fordel for et innspillingssted i de østerrikske alpene.

- De lette i utgangspunktet etter en location som kunne passet Svalbard, men handlingen er blitt endret, sier Roberts.

Håpet ikke ute Filmskribent og redaktør av James Bond-magasinet, Morten Steingrimsen, følger arbeidet med den nye filmen tett og sier det fortsatt er håp om den hemmelige agenten kan havne i autentiske norske omgivelser.

- Etter det jeg kjenner til er ikke alle scener avklart i Østerrike, og fra norsk hold jobbes det nå konkret med å få disse opptakene til Norge, sier Steingrimsen.

Flere i Bond 24-staben har tidligere jobbet med innspillinger i Norge, sier han.

Dyrt land Roberts påpeker at det norske prisnivået gjør det utfordrende å få utenlandske filmproduksjoner til Norge, og at en såkalt insentivordning der filmselskapene får tilbakebetalt en andel av pengene de bruker i landet, ville hjulpet.

Flere av de siste åras Bond-filmer er spilt inn i land med en slik ordning, deriblant «Die Another Day» (Island) og «Casino Royale» (Tsjekkia).

- Det hadde i det minste vært en symbolsk markering av at man ønsker dem hit. Det er vanskelig nok å sitte på møter i utlandet og skulle argumentere for å benytte seg av Norge når det er så dyrt her. Uten gode ordninger blir det enda mer vrient, sier Roberts.

Regjeringen utreder nå en insentivordning, som har gjort land som Ungarn og Island til attraktive innspillingssteder for store Hollywood-produksjoner.

Ifølge Dagens Næringsliv har alle høringssvarene fra den norske filmbransjen så langt vært positive til insentivordning. En økonomisk analyse fra Oslo Economics har imidlertid ikke funnet belegg for at utgiftsrefusjon for utenlandske filmskapere i sum vil være lønnsomt for det norske samfunnet.

Tror økonomi lå bak Sigmund Elias Holm i Vestnorsk Filmkommisjon, som jobber med å tilrettelegge for internasjonal filmproduksjon på Vestlandet, er likevel blant insentivordningens ihuga tilhengere og mener økonomiske vurderinger godt kan ligge til grunn for at Bond-produsentene forkastet Svalbard til fordel for Alpene.

- Vi vet ikke om manuset ble endret av kunstneriske årsaker eller fordi det ble for vanskelig å filme i Norge. Så seint som i mai så vi at den nye Juliette Binoche- og Gabriel Byrne-filmen «Nobody Wants the Night», som gjorde opptak på Finse, reduserte sitt opphold i Norge til det minimale grunnet manglende insentiver, sier Holm.