Janteloven lever

Unge Nils Gaup torde ikke fortelle sine sambygdinger i Kautokeino at han ville bli skuespiller: - Da hadde jeg nok blitt møtt med latter.

Misery Harbour

Ikke ulikt Aksel Sandemoses romanfigur Espen Arnakke - som stakk av fra den mentale trangboddheten i småbyen Jante.

-Var det Janteloven som gjaldt i Kautokeino også?

-Janteloven er sterkest i små samfunn av like mennesker, og veldig effektiv når det gjelder å kontrollere at ingen stikker seg ut for mye, sier Gaup.

Slektskap

Men Janteloven kunne ikke kontrollere Gaup. For han stakk hodet fram og har ennå ikke fått det hogd av. Men hvem vet? Filmregissøren lever i stadig fare for øksehogg fra filmkritikere og publikum.

-Derfor indentifiserer jeg meg sterkt med Espen Arnakke og Sandemose. De ønsket ikke å leve trygt, og jeg vil heller ikke vite hva som skal skje med mitt liv. Det kan gå til helvete, og det kan gå bra.

Det var det slektskapet han følte med Sandemose som fikk Gaup til å si ja til å regissere filmen «Misery Harbour», som delvis baserer seg på Sandemoses biografi og delvis på forfatterens romaner om Arnakke.

Usynlig

-Ser du Janteloven i bruk i dag?

-Man kommer ikke utenom Janteloven, den er inkorporert i samfunnet og derfor også nesten usynlig. Men når noen med store ambisjoner mislykkes - da kommer den fram.

-Hender det ikke også at Janteloven misbrukes?

-Hvis jeg var en milliardær, ville sperre av Karl Johan for et bilrace og skyldte på Janteloven da vanlige folk protesterte - da var det misbruk.

-Så Kjell Inge Røkke bør ikke klage?

-Jo, hvis det en dag går skikkelig galt for Røkke, da blir det fest i Jante.

-Slik som da det gikk galt for deg med filmen «Tashunga»?

-Det var vel noen som pustet lettet ut, ja. Man skal liksom jekkes ned og føres tilbake inn i systemet. Men jeg skylder ikke på Janteloven for den dårlige kritikken, jeg hadde faktisk ventet det verre.

På retur

Og Gaup synes ikke det norske filmmiljøet, selv om det er trangt der, er styrt av Janteloven i særlig grad. Faktisk mener regissøren at Janteloven er på retur over hele landet.

-Verden åpner seg, man aksepterer hverandre, venner seg til å leve sammen - og da står Janteloven for fall.

-Er det bare godt? Er Janteloven bare negativ?

-Den er skyggesiden av noe positivt, nemlig vår ideologi om like rettigheter for alle og at ingen skal særbehandles på grunn av slekt og rikdom. Men i seg selv er Janteloven bare brutal og nådeløs.

JANTEFILM: Nils Gaup har laget filmen «Misery Harbour», basert på Aksel Sandemoses liv og diktning.