Japanske feilkoblinger

KINA-JAPAN: Susumu Fukuda ved den Japanske ambassaden hevder i et innlegg 16. mars at jeg kommer med flere feilaktige opplysninger om Japan i min kronikk av 20. februar. Poenget i kronikken var å beskrive den anti-japanske stemningen i Kina, og hvordan denne medvirket til at filmen «Geisha» ikke ble vist. For selv om statsminister Koizumi flere ganger har beklaget Japans overgrep før og under annen verdenskrig, oppfattes ikke disse unnskyldninger som troverdige av kinesiske mottakere. Mangelen på troverdighet har blant annet sammenheng med at Koizumis unnskyldninger raskt etterfølges av besøk til det kontroversielle Yasukuni-tempelet i Tokyo. Ord blir lett tomme når de etterfølges av motstridende handlinger.

YASUKUNI-TEMPLET minnes japanske krigsofre, inkludert 14 som ble dømt for alvorlige krigsforbrytelser i 1948. Blant disse er også general Hideki Tojo som var både krigsminister og statsminister i Japan fra 1941 til 1945. For både kinesere og sørkoreanere blir disse besøkene oppfattet som bevisste provokasjoner og en legitimering av Japans imperialistiske handlinger før og under andre verdenskrig. I sitt innlegg refererer Fukuda til statsminister Koizumis unnskyldning den 15. August 2005; denne ble i midlertidig etterfulgt av et besøk i Yasukumi-tempelet 17. oktober. Tross Koizumi forsikringer om at besøkene er av privat karakter, forhindrer det ikke at symbolverdien likevel er stor. Det kan synes som statsminister Koizumis politiske problem er at behovet for legitimitet blant egne velgere påvirker det utenrikspolitiske forholdet til nære naboer i Øst-Asia. Forøvrig er det problematisk at ambassaderåd Fukuda i sitt innlegg betrakter det som «upassende og utilstrekkelig å nevne bare noen bestemte historikeres påstander» om hendelsesforløpet under krigen i Asia og «den såkalte «Nanjing-massakren»».