«Je skal væra Åslaug! Det er itte mye staffasje i det!»

Norges nye kulturminister, Åslaug Haga (39), har få programerklæringer å komme med. Men hun er sikker på én ting, hun skal ikke gå rundt og sprade i kulturlivet. - Je skal væra Åslaug. Det er itte mye staffasje i det!

Ute i Kulturdepartementets forværelse sluses blomsterbudene i to køer. De som har blomster til avtroppende kulturminister Anne Enger Lahnstein og de som har blomster til den nye, karrierediplomaten Åslaug Marie Haga, Sp-nestlederen som er så lite kjent at vaktene i regjeringskvartalet tror du har tatt et glass for mye når du spør etter navnet hennes. Og det til tross for at hun inntil i går var statssekretær ved Bondeviks kontor og er datter av bondehøvdingen Hans Haga. I et hjørne i forværelset står informasjonssjef Berit Griebenow med en trist tåre i øyekroken og sier det tyngste med jobben er når en minister man er blitt glad i går. Og inne på kulturministerkontoret sitter Åslaug Haga, velkledd, sympatisk og blid, med stikkord skrevet med blå tusj inne i håndflaten.

Måtte tenke seg om

- Når jeg ble spurt? Bondevik spurte meg for noen dager siden. Jeg svarte ikke umiddelbart. Jeg hadde behov for å tenke igjennom om det var verdt det. Det er en jobb som krever mye, spesielt i forhold til familien. Samtidig er det å styre et departement og være en del av et regjeringskollegium en så stor utfordring at man vanskelig kan si nei. - Er du opptatt av kultur, eller er statsrådposten ment som et slags lederkurs for en av Sp's nestledere? - Som statssekretær både i UD og ved Statsministerens kontor lærte jeg mye om det å lede og styre. Jeg har ingen vanskeligheter med å si at kunst og kultur ligger mitt hjerte nær. Jeg er grunnleggende opptatt av kulturens betydning for vår livskvalitet, identitet og evne til nyskapning. Trygghet for egen kultur gir trygghet for fremmede kulturer. Det er viktig i våre nye, flerkulturelle og internasjonaliserte samfunn. For meg er kultur dessuten den viktigste motvekten til den materialistiske tidsånden vi ser spre seg overalt i dag, og kultur gir rotfeste i en rastløs og flyktig verden. - Du har presentert norsk kultur da du jobbet ved ambassaden i New Delhi. Vet man noe om norsk kultur ute? - Det er i hvert fall en fenomenal interesse for Ibsen i India. Dessuten har landet et stort jazzmiljø, og mange kjenner til Jan Garbarek. Men jeg skulle ønske vi fikk mer norsk kultur ut.

Klar styring

- Hva synes du om å gi mer makt til Norsk kulturråd? - Jeg støtter forslaget i budsjettframlegget. Jeg ser ikke overføring av oppgaver til Kulturrådet som en avpolitisering av kulturpolitikken. Styringssignalene fra departementet skal fremdeles være klare. - Sist leste bok? - For tida leser jeg Hans Jægers «Fra Kristianiabohemen». Den er ikke noe litterært storverk, men tida og miljøet er spennende. Før det leste jeg Linn Ullmanns «Før du sovner». - Sist hørte CD eller konsert? - En barne-CD sammen med barna. Men det er lenge siden jeg var på konsert. - Teater? - Pippi Langstrømpe i en amatørteateroppsetning på Ås før sommeren. - Og kunstutstilling? - En utstilling av svensk samtidskunst i Stockholm en tid tilbake. - Og hvordan feire ny jobb ? - Med god mat, vin, litt TV-kos og bøker og spill sammen med familien.