JEAN-BAPTISTE LULLY

En innspilling som vekker Lullys musikk til live igjen i all sin prakt.

Er det mulig å forestille seg at denne musikken har ligget stein død, sammen med sin opphavsmann, solkongens musikksjef, Jean-Baptiste Lully?

Ikke når den spilles som her av «Le Concert des Nations» under Jordi Savall, tre orkestersuiter basert på to operaer, «Le Bourgeois Gentilhomme» og «Alceste», og en stor kongelig festforestilling i Versailles.

Så har da utgivelsen vakt betydelige oppmerksomhet, i sin rytmisk livlige og klanglige frodige gjenskapelse av musikk som så definitivt befinner seg på overskuddssida, kanskje også hjulpet av ikke å ha vært nedslitt av tradisjonens bruk. Nå er den i hvert fall tilgjengelig for enhver, som en påminnelse om at Lullys posisjon ikke bare skyldte kongelige privilegier, men først og fremst et stort talent.