-Jeg blir ikke sponsa

Er det en tilfeldighet, en redaksjonell beslutning eller ren forglemmelse som gjør at en pakke med Blue Master ligger på pianoet til Trond Myhre under det populære NRK-programmet «Du skal høre mye»?

Antihelt

Tobakkskaderådet sjekker saken

Fornøyd markedssjef

-Røyker du Blue Master, Trond Myhre?

-Det er et spørsmål av privat karakter, og det svarer jeg ikke på. Og hvis du har tenkt å antyde at vi driver med produktplassering i «Du skal høre mye», så er det feil. Da ville jeg heller ringt Tiedemands eller NRK, hvis jeg var deg.

-Du ante hvilket spørsmål som kom?

- Ja, og jeg kjenner til at sigarettpakka ligger der på pianoet.

Gamle kjente

-Kjenner du markedssjefen på Tiedemands Tobakksfabrikk?

-Nei. Han kjenner jeg ikke.

-Markedssjef Morten Erlandsen sier noe annet!

-Å, er det han?! Jo, Morten og jeg vokste opp sammen på Mysen. Vi har lekt sammen siden vi var sju. Jeg misforsto og trodde du mente Mortens overordnede. Men hvis Morten er markedssjef, så kjenner jeg ham meget godt.

-Og enda visste du ikke at kameraten din er markedssjef på tobakksfabrikken?

-Nei, vi har ikke så god kontakt som da vi bodde på Mysen.

-Vi har fått et tips som går ut på at du skal være sponset med sigaretter og penger fra Tiedemands...

-Det stemmer overhode ikke! Skal jeg være ærlig nå, så blir saken langt dårligere. Jeg har aldri bedt om eller mottatt penger eller sigaretter fra fabrikken. Verken fra Teidemands eller noen andre.

-Privatsak

-Kjenner du forskrift om forbud mot tobakksreklame?

-Nei.

-Der heter det at det er forbudt å eksponere røykesaker i for eksempel TV. Og at de som bryter forbudet kan straffes med bøter. Vil Blue Master-pakka være borte fra pianoet ditt i neste program?

-Nei! Den vil ligge der, for programmene er tatt opp allerede. Dessuten er jeg bare i Tromsø og gjør en jobb innimellom og jeg kommer til dekket bord. For meg er ikke dette noen sak fordi jeg ikke har noe å skjule. Ring heller NRK! Jeg kommer til studio, setter meg, spiller, gægger litt og går. Rekvisitøren dekorerer pianoet og Hans Børge Hartvigsen er produsent. Snakk med ham!

-Legger rekvisitøren sigarettpakka på pianoet?

-Mine røykevaner er ikke en offentlig sak. Jeg ønsker ikke å fremstå offentlig som en som røyker og drikker. Det er en privatsak.

Må pakka ligge der?

-Er det du som legger sigarettpakka på pianoet?

-I Tromsø er jeg en rollefigur, blant annet har jeg en halvliter med noe i på pianoet. Men jeg liker ikke øl. Som regel er det jeg som slenger pakka på bordet, ja. I noen tilfeller er det andre.

-Betyr det at pakka ligge der?

Myhre tenker lenge før han sier: -Sannheten er at det har jeg i grunnen aldri tenkt over. Dette føler jeg ikke at det er noen grunn til å kommentere fra min side. Det gjelder en NRK-produksjon og alle spørsmål vedrørende produksjonen bør gå tjenestevei.

-Hvorfor skulle ikke du kunne kommentere det? Du forstår sikkert at det kan virke suspekt når du ikke kan fortelle om sigarettene ligge på pianoet du trakterer?

-Dette er 100 prosent en NRK-produksjon. Jeg styrer verken bilder eller noe annet. Jeg bare spiller. Det er det jeg får betalt for. Når jeg er med i «Du skal høre mye...» mottar jeg ikke lønn eller ytelser fra andre enn NRK, understreker Myhre.

-Da vi begynte sendingene var ikke Morten Erlandsen markedssjef hos Tiedemanns engang... Han jobbet der først én periode, så jobbet han et annet sted og nå er han tilbake igjen, forklarer Myhre.

Blue Master

-Vi gjør et program fra et naturlig miljø. Settingen er litt usunn og stammer fra før Røykelovens tid. Det har aldri vært diskutert å forandre på dekoren.

-Så det er fattet vedtak om at sigarettpakka di skal ligge på pianoet? Som del av dekoren?

-Nei, det er ikke noe vedtak. Det bare blei sånn, slutter Myhre.

På forværelset hans troner et digert askebeger, med den kjente hestelogoen fra Tiedemands. Og på veggen henger et stort termometer, med rød og gul mixtur fra den samme tobakksfabrikkanten. Myhre avslår kontant å bli fotografert i sofaen på forværelset sitt, flytter seg istedet bak pianoet.

PIANIST: -Jeg vil sjøl bestemme hvor jeg skal fotograferes, sier Trond Myhre. Han motsetter seg å bli fotografert i sitt eget forværelse, og benker seg ved pianoet.