RØDGRØNN: Kari Elisabeth Kaski fra Sosialistisk Venstreparti vil ha en rød klimapolitikk.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
RØDGRØNN: Kari Elisabeth Kaski fra Sosialistisk Venstreparti vil ha en rød klimapolitikk. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixVis mer

Debatt: Klima og venstresiden

Jeg er 29 år og har aldri opplevd én måned normaltemperatur i mitt liv

Skal vi vinne klimakampen i norsk politikk, må venstresida sette kampen mot klimaendringer aller øverst. Visjonene må gjenreises i klimapolitikken.

Meninger

Hele mitt liv har verden vært unormalt varm. Jeg er 29 år og har aldri opplevd én måned normaltemperatur i mitt liv. Samtidig krangler regjeringen og støttepartiene om noen øres økning av bensinprisen. Norsk politikk burde filleristes.

Klimaendringene er i ferd med å endre livet på kloden. I India er 1,2 millioner mennesker på flukt fra flom. I sommer var polarisen mindre enn noen gang tidligere i historien. De norske isbreene er snart kun minner på falmede postkort.

Norsk politikk nekter å innse dette alvoret. Sannheten er at vi har en statsleder som viser større engasjement i bokseringen enn for en utslippsfri og bærekraftig verden.

Jeg har jobbet for å bekjempe klimaendringer i over ti år. Den største endringen i disse årene har vært at politikere i alle partier nå snakker om klima, men ingen gjør det som er nødvendig. Derfor må vi på venstresida prioritere klimapolitikk høyere.

Det er bare venstresiden som kan utforme en klimapolitikk som er rettferdig og som kan vinne bred folkelig oppslutning. Skal vi lykkes i den grønne omstillingen, må alle være med. Det nytter ikke å føre klimapolitikk som samtidig undergraver velferdsstaten og kutter i livskvaliteten til folk flest. Et utslippsfritt og bærekraftig Norge må også være rettferdig.

Mitt politiske prosjekt er at SV skal styrke vår posisjon som det ledende miljøpartiet i Norge ved å være moderne, modige og mange.

SV må formulere forslag til en moderne klimapolitikk med tiltak som både har effekt og folkelig oppslutning.

Oslo kan bli verdens grønneste hovedstad der vi lever, bor og jobber annerledes enn i dag. Osloborgerne skal ikke være tilskuere til klimaendringene, de skal være en del av klimaløsningen.

Se for deg en fremtid der kaffen kokes med strøm fra ditt eget solcellepanel. Du slipper stresset med egen bil, men deler en hel elektrisk bilpark med nabolaget.

Til jobb reiser du med nullutslippsbussen. Sentrum er bilfri og gatene tilhører fotgjengere og syklister. En enklere, bedre og bærekraftig hverdag for vanlige familier.

Så skal vi være modige. Noen vil tape på vår klimapolitikk, selv om de fleste vinner. Et sosialistisk parti i 2016 har én oppgave: Å redde jorda fra de menneskeskapte klimaendringene, på en måte som reduserer forskjeller mellom mennesker og land. Rike land må ta en større del av klimabyrden enn fattige land. Ap kan bare glemme å få med SV i regjering dersom ikke Norge omstilles til en nullutslippsnasjon.

Og til slutt; SV skal være mange. Vi vinner ikke miljøkampen med dagens oppslutning. En av grunnene til at vi er for få er at vi arbeider på samme måte som den gang Hanna Kvanmo, Berge Furre og Stein Ørnhøi ga Norge den folkelige sosialismen.

I høst har vi som første parti i Norge gjennomført elektronisk uravstemming hvor medlemmene i Vestfold SV avgjorde førsteplass på stortingslista. Vi må mye lenger. Skal vi bli mange nok til å forandre Norge og verden må vi åpne opp partiet og la folk slippe til.

Mitt politiske prosjekt er å vinne klimakampen med SV i front. Men vi vinner aldri klimakampen om vi ikke får til utjevning.

Over hele verden øker forskjellene mellom fattig og rik. Dette året har for alvor vist hvilke krefter som settes i gang av vanlige folks avmakt i møte med elitene. Økte forskjeller er ødeleggende for et samfunn, det skaper avstand og frykt.

Fortsatt er avstanden mindre i Norge enn i de fleste andre land. Det er ikke gitt at det fortsetter slik. Etter 18 års sammenhengende høyrestyre lever 23 000 barn i fattige familier i Oslo.

For hvert T-banestopp du beveger deg østover i byen faller levealderen, deltakelse i aktivitetsskolen, fritidsordninger og valgdeltakelse.

Med fortsatte skatteletter til dem som har mest fra før og kutt i velferden for resten, øker forskjellene i hele landet. Et mer deregulert arbeidsliv svekker den norske modellen. Dårlig integreringspolitikk gir mer utenforskap. Slik svekkes tilliten i det norske samfunnet litt etter litt.

Aldri før har et stortingsvalg vært et så klart retningsvalg. Vinner Høyre og Frp, får vi fire nye tapte år. Et sterkt SV kan stille klimakrav til en ny regjering, samtidig som vi sørger for at klimatiltakene følges av en sosial fordelingspolitikk. Det er den eneste veien til et grønt og rettferdig samfunn.

Jeg stiller til valg for SV fordi jeg vet at politikk fungerer. Norge trenger en ny politikk for å løse de viktigste oppgavene for framtida.