- Jeg er en bastard

HARSTAD (Dagbladet): - Jeg er en bastard, og det er jeg faen så stolt av, sier Bjørn Sundquist, årets festspillkunstner i Nord-Norge.

- Kun av blandingsblod kommer urolige sjeler, flirer Sundquist, og vet at hans egen bakgrunn er et symbol på Nordkalottens mangfoldige historie.

- Slekta mi forteller meg hvem jeg er: Norsk, men også svensk og finsk. Og russisk, samisk pluss noe taterblod. I sum gjør dette meg nordnorsk, vi nordlendinger er en salig blanding av flere folkeslag.

For ham handler det om identitet - som for mange er smertefull:

- Gransk våre stamtavler, og det bærer til fjells med oss alle sammen. Men ikke alle vil innrømme det, at urfolks blod renner i deres årer.

Hovedperson

Sundquist er hovedpersonen i de 35. nordnorske festspill i Harstad. Her gestalter han samen Osku i «Vardøger», en forestilling om Olav Tryggvasons møte med hedningene i det ville nord for tusen år siden.

Samene var et fredens folk, ordet «krig» fantes ikke i deres språk. Likevel ble mange utslettet av kongens menn.

Stykket spilles utendørs, på historisk grunn. Ved Trondenes, nøyaktig der Tryggvason plyndret og siden døpte nordnorske treller og samer til lydighet.

- Dåp eller død. Det var valget kongen ga dem. Det var et blodig og brutalt sammenstøt mellom naturfolk, norrøn gudetro og kristendom, sier Sundquist.

Fordommer

Samene mistet sitt land og har siden vært i veien når kirke og stat har utøvd makt i Nord-Norge. Sundquist vokste sjøl opp i Hammerfest, der lå fordommene hele tida på lur.

- Samene har vært utsatt for konstant undertrykkelse. Selve urkonflikten i Finnmark består jo i at nomader og fastboende fortsatt ikke forstår hverandres levemåte, sier han.

Årets festspill kan til forveksling minne om en liten Sundquist-festival. På kinoen vises hans spillefilmer. Han skal lese dikt i kirken. Han står på scenen som samelederen Osku. Han har regi og hovedrolle i «På viddene», Ibsens episke dikt er tillrettelagt av Bjørn sjøl.

Og nordpå jubler kulturarbeiderne over besøket. De er stolte over å få jobbe med en institusjon i norsk film og teater. Som dessuten har gjort sin nordnorske dialekt til et varemerke.

- Rotfasthet i landsdelen og en reflektert kunstner, er attesten fra festspillsjef Tove Karoline Knutsen.

- En inspirasjonskilde for oss teaterfolk i nord, sier «Vardøger»-regissør Alex Scherpf, også teatersjef ved Beaivvas Sami Teater.