Jeg er en seiler

1.

Jeg er en seiler på livets hav,

På tidens skiftende bølge.

Den herre Jesus meg kursen gav,

Og denne kurs vil jeg følge.

Jeg stevner frem mot de lyse lande

Med livsens trær på de skjønne strande

Hvor evig sol og sommer er.

2.

Iblant jeg seiler for medvinds bør

I andres kjølvann og følge

Som just lik meg denne reise gjør

Henover jordlivets bølge.

Og havet smiler, og solen skinner,

Min dag så stille og blid henrinner,

Mens vinden fyller alle seil.

(..........)

H.A.Tandberg