Debatt: Feminisme

Jeg er kvinne og er ikke feminist

Fordi jeg støtter frihet, likestilling og rettferdighet for begge kjønn. 

MENN SLITER: Waage Nilsen ser helt bort fra det faktum at det er flest menn som også befinner seg på bunnen av samfunnet, skriver artikkelforfatteren.
MENN SLITER: Waage Nilsen ser helt bort fra det faktum at det er flest menn som også befinner seg på bunnen av samfunnet, skriver artikkelforfatteren.Vis mer
Meninger

Anders Waage Nilsen skriver i Dagbladet med overskriften «En god leder må være feminist» at ledere bør kjempe for å løfte kvinner inn i viktige roller i arbeidslivet fordi de på grunn av strukturell undertrykkelse har mindre selvtillit enn mange menn. Feminisme handler om å kjempe for frihet, likestilling og rettferdighet for begge kjønn, sier han.

Jeg er sikker på at Waage Nilsen er en god leder, og jeg er helt enig i at det er viktig å kjempe for rettferdighet for begge kjønn. Men han framstiller virkeligheten, i likhet med mange feminister, som om kvinner generelt har det vanskeligere enn menn.

Han sier at han som mann ikke har tilgang på den virkeligheten kvinner opplever med negative enkelthendelser som i sum er med på å forme kvinners syn på seg selv.

Da vil jeg svare at jeg som kvinne ikke har tilgang på den virkeligheten menn opplever som jeg antar handler om negative enkelthendelser som former menns syn på seg selv.

Selv om det er flest menn på toppen av samfunnet og mange menn som har mye (for mye?) selvtillit, ser Waage Nilsen helt bort fra det faktum at det er flest menn som også befinner seg på bunnen av samfunnet.

Hvilken sum av enkelthendelser er det som gjør at det er flest menn som tar livet av seg, som har rusproblemer, er voldsofre og voldsutøvere, har alvorlige sykdommer, og lever kortere enn kvinner? Det handler også om strukturell undertrykkelse og stereotype kjønnsroller. Og det handler ikke minst om hva som foregår i privatlivet, i familien, i relasjoner.

Mange usynlige strukturer, holdninger og tause premisser strekker seg fra oppdragelse via skolevesen og til arbeidslivet, peker Waage Nilsen på. Men han nevner ikke at det er i omsorgsutøvelsen, oppvekst og skole kvinner historisk har hatt sitt største virke. At kvinner har stor innflytelse på formingen av mennesker – på godt og vondt – hopper han elegant over. Noe han forøvrig ikke er alene om i likestillingsdebatter.

Som Waage Nilsen er inne på, er poenget med å kjempe for likestilling at vi kan leve rike, interessante liv. Et rikt liv betyr livskvalitet. Ifølge psykologiske tilknytningsteorier, lykkeforskning og livskvalitetsundersøkelser, er gode nære relasjoner og god helse helt sentralt for livskvalitet. Målt mot dette, kommer ikke menn best ut.

Feminisme er vel og bra. Kvinner har kjempet mange viktige kamper. Men feminisme handler lite om menns dårlige vilkår og kvinners makt. Tankegangen om patriarkatet framstiller menn som undertrykkere og kvinner som ofre. Det stemmer ikke med virkeligheten.

Jeg er kvinne, og jeg er ikke feminist fordi jeg støtter frihet, likestilling og rettferdighet for begge kjønn. Jeg ønsker å forstå begge kjønns undertrykkelse og begge kjønns makt. Å legge til rette for kvinner i viktige posisjoner i arbeidslivet er bra. Men en slik ensidig framstilling av kjønnsforholdene holder ikke.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.