- Jeg er litt bekymret for selvbildet

Odd Børretzen mottok Humanistprisen 2002 i går ettermiddag.

- Denne prisen gjør meg så stolt at jeg blir litt bekymret for mitt selvbilde, sa Børretzen da han takket Human-Etisk Forbund for hederen.

Humanistprisen - 50.000 kroner og et diplom - utdeles til personer eller organisasjoner «som bidrar til fremme av humanistiske idealer og prinsipper i FNs menneskerettighetserklær ing». Prisen ble utdelt første gang i 1988, til Johan Galtung. Forrige utdeling skjedde i 1999, da Karen-Christine Friele ble hedret for sin innsats for homofile og lesbiske.

Blant de til sammen 11 prisvinnerne - inkludert Børretzen - er ellers Anders Bratholm, Finn Carling og Annette Thommessen.

Styrelederen i Human-Etisk Forbund, Roar Johnsen, delte ut prisen og hyllet Odd Børretzen for å ha formidlet «et klart humanistisk budskap til det norske folk».

Mild samfunnskritikk

Priskomiteen sier i sin begrunnelse at Børretzen har «bidratt til forståelse mellom mennesker gjennom sin lune og ironiske humor», og at han har «formidlet en mild samfunnskritikk mot forstokkede holdninger og foreldede tradisjoner på en måte som også har bidratt til å bryte ned overdreven respekt for autoriteter».

Odd Børretzen forsikret i sin takketale at han - i likhet med andre prisvinnere som han har sett og hørt - ble «veldig overrasket», og at han i likhet med dem også mente at hederen var «helt ufortjent». Men etter å ha konferert med sin kone, som mente at prisen var fortjent, hadde han godtatt priskomiteens vurdering.

- Jeg kan ikke si at jeg vil gå lykkelig i døden med den prisen her. Men det vil hjelpe, sa han.

Skeptisk og høflig

Ellers viste Børretzen sin takk ved oppfylle en drøm for møtelederen Solveig Sandsør Jørgensen, fylkesleder for Human-Etisk Forbund i Sør-Trøndelag. Drømmen var å få synge et par strofer av «Noen ganger er det all right» i duett med Børretzen. Han leste også et eventyr som han hadde funnet blant sine manuskripter, en av få tekster han mente kunne passe for anledningen.

Odd Børretzen bekjente at han har vært medlem av Human-Etisk Forbund «i en del år».

- Men jeg vet nesten ikke hva en humanist er. Det vrimler av synspunkter på hva en humanist er. Min kone er mye mer troende enn meg, sa han.

Ellers fortalte han forsamlingen at han slett ikke er enig med Human-Etisk Forbund i alt, men uten å gå nærmere inn på detaljer omkring dette.

- Man står ikke og tar imot en pris, og deretter kritiserer giveren, sa Odd Børretzen.

SATT PRIS PÅ: Odd Børretzen mottok i kveld Humanistprisen 2002. Styret i Human-Etisk Forbund begrunner tildelingen med hans mangeårige virke som skribent, lyriker, kåsør og utøvende kunstner.