Jeg er mann

MANNSDEBATTEN: Mannsforbildet er umodent og barnslig, og forvirrer i et nyansert og sivilisert moderne samfunn.

JEG ER MANN. Men jeg liker ikke pølser med brød, ikke fotball, er ikke rørlegger, fisker ikke, går ikke på jakt, spiser ikke kjøtt, skrur ikke på biler, drikker meg ikke full, drikker ikke øl og hopper ikke utfor fjell med fallskjerm.

For meg er slike egenskaper mer et uttrykk for at folk er forskjellige og ikke at dette er spesielt mandig. Mange kvinner har samme interesser og kan være svært kvinnelige.

Andre egenskaper og aktiviteter har vært sett på som svært mandige, men i ettertid har man innsett at dette var mer dumt enn mandig: Brenne byer, plyndre, drepe på militære felttog, fange slaver i Afrika, skyte tigere, voldta, slå kvinner, slå egne barn, etc. 

LIKELEDES ER DET en rekke aktiviteter som i dag oppleves i gråsonen av hva som bør kalles mandig siden det går ut over alles livskvalitet eller jordens ressurser: Overfiske, tyvjakt, tyrefekting, røke sigaretter, forurensende motorsport, spytte på gaten, prompe uhemmet i sosiale lag, ikke vaske hendene etter dobesøk, ikke vise følelser, fornekte, fortrenge, være autoritær, osv.

Dette og mangt annet har vært sett på som mandig. Noe kaller man nå dumheter, andre ting nærmest kriminelt.

Men også mange av de aktiviteter som er knyttet opp mot akseptert mandighet i dag er problematiske. En rekke sportslige aktiviteter, som for eksempel boksing kan være direkte usunt om man overdriver. Jakt og fiske kan være et problemområde fordi man gjennom forskning og erfaring i dag vet at man utsetter dyr og fisk for unødig lidelse for at man selv skal kunne ha det morsomt. Empati og medfølelse er tradisjonelt ikke på listen over det å være mandig. 

DESSUTEN ER DEN internasjonale kjøttproduksjonen i dag, som er forutsetningen for at man skal kunne spise «mandig» mat, et av de største forurensningsproblemer menneskeheten står overfor. Ved å spise mat direkte fra marken og ikke gå veien om energisløsende dyrehold vil man kunne fjerne klimaproblemer på størrelse med forurensning fra biler. I dag spiser langt mindre enn halvparten av jordens befolkning kjøtt og størstedelen av forbruket foregår i de rike industrilandene og blant velstående mennesker. Med velstandsutviklingen vil kjøttforbruket øke i verden og forurensningen som følger av dette vil bli mer dramatisk enn økningen av bilparken. Metangass fra husdyrs avføring, vann til drikke og renhold, nedhugging av skog til beiteområder og «umenneskelig» dyrehold er i dag velkjente problemer.

Mannsrollen og mandigheten er knyttet opp til en rekke problematiske forhold som mer går i retning av uopplysthet, tradisjonalisme og vanetenkning enn reell forståelse av hva som virkelig er det mandige. Lik den grufulle omskjæringen av jenter som skal forberede dem på sin kvinnelighet i land vi ikke liker å sammenligne oss med. Hvis man tror at utviklingen i hvert fall på noen områder går fremover så er det lite hensiktsmessig å hente deskripsjoner fra fortiden og steinalderen på hva som er mandig.

Foto: SIV JOHANNE SEGLEM
Foto: SIV JOHANNE SEGLEM Vis mer


DET ER LETT
å føle det pinlig når man hører uttalelser om «ekte mannfolk» slik det kommer frem i pressens dekning av mannspanelet – med Venstres Sponheim, Fremskrittpartiets Kallmyr og Dagbladets referanser til Morgan Kane, Rambo og James Bond. Alt dreier som om ytre kvaliteter og klisjeer som alltid har hengt ved mannen og som sementerer det syn kvinner har på menn som lite følsomme, ensporede, med et forenklet reaksjonsmønster og nærmest som store barn.

Også mannen selv blir frustrert og utydelig i sin egen identitetssøking. For eksempel viser filmindustrien nesten utelukkende menn som søker trøst i alkohol, voldelig utagering eller isolering. Menn blir sjelden fremstilt gjennom å vise adekvate følelsesmessige reaksjoner på sine vanskeligheter. Mannsforbildet er umodent og barnslig, og forvirrer i et nyansert og sivilisert moderne samfunn og gjør det vanskelig for menn å forstå hvordan man skal oppføre seg.

FOR Å DEFINERE hva mandighet er og med fare for å bli satt i bås som feminin av «ekte mannfolk» tror jeg det er mer progressivt å nevne egenskaper som ansvarlighet, trygghet, målrettethet, mental styrke, mot, sensitivitet, empati, og en mandig utstråling med blikk og forståelse for det kvinnelige. Menn som ikke forstår noe om kvinner er ikke spesielt mandige, heller umodne og uten erfaring.

En sterk maskulin kropp er vakker og flott, og kan være svært mandig. Men er mannen i denne kroppen en ansvarsløs og usikker person som ikke kan stå for egne meninger og ikke kan lytte til andres erfaringer, og dertil behandler kvinner dårlig, da er det ikke mye mandighet igjen i den kroppen.

SÅ VIL DET, avhengig av tidsepoke, livssituasjon og egenskaper, være et utall diverse områder mandigheten kan utfolde seg på. I et øyeblikk var det kanskje viktig hvordan man svingte sverdet, i et annet hvordan man taklet en polarnatt, eller hvordan man reddet familien fra flom og sult. Men man ville neppe tenke seg en mannlig leder i dag lik Djengis Khan på en hest utrustet til kamp på den sibirske tundra. Det blir bare tåpelig. Han har ganske enkelt ikke de egenskapene. Like fullt kan han være svært mandig. Den moderne tid krever andre sammenhenger enn fortiden hvor mandigheten utfolder seg. Å leve med fortidens idealer blir patetisk.

Vi ser at det er de mentale egenskapene som avgjør mandigheten og hvordan man takler virkeligheten ut ifra gitte forhold. Man må ikke sitte i fjellheimen og fiske mens man tygger tobakk, spytter skrå og banner på seg en kvinnehistorie sammen med gutta. Mange av de mannlige idealer som skyves frem i media i dag er fordummende og gammeldagse idealer fra en hjelpeløs mann som tror det går an å løpe fra seg selv og ansvaret for sitt eget og sine nærmestes liv.

MANDIGHETEN ER en indre kraft som siver ut i alt man gjør og som tenner kvinnen. Og selv om alle disse egenskapene også kunne definere en feminin kvinne, så er det måten disse egenskapene utfolder seg på, som gjør mannen. Denne måten er nesten udefinerbar, men er forskjellig fra kvinnen, ikke bare fordi mannens kropp er annerledes, men det er i samspillet i hvordan mannen og kvinnen forholder seg til hverandre eller hvordan de passer sammen at forskjellen ligger.

Slik blir mannen mann i relasjon til hvordan kvinnen er kvinne. Man skapes så å si i møte med den andre. Aldri er kvinnen så feminin som i den nære kontakt med mannen. Og aldri er han så maskulin som når han er nær henne. Dette er den biologiske, psykologiske og spirituelle mystikk mellom de to og som skaper innhold til alt det andre av egenskaper som man kan si særpreger kjønnet. Noen blir også mer menn sammen med menn, men da alltid med en undertone av kjønnsbevissthet. Alene blir både kvinnen og mannen mer mennesker enn kjønn.

Jeg er mann

NÆRHETEN TIL øyeblikket, og med hvilken åpenhet og kraft man fyller øyeblikket, er den egentlige maskuliniteten, slik det også er for kvinneligheten. Derfor er det viktig at menn erkjenner sine følelser, utvikler sin sensitivitet og styrker sitt selvbilde for å bli helere og sannere menn. Det elsker kvinner. Om man går til Sydpolen er ikke så viktig.

FEIL: Mannsrollen og mandigheten er knyttet opp til en rekke problematiske forhold som går i retning av uopplysthet, tradisjonalisme og vanetenkning, skriver Dag Hol.