- Jeg er saa Blind

En interessant førsteutgave av Hamsun havner på museum.

Det spennende med 1.utgaven er fire håndskrevne lapper fra Knut Hamsun som er festet til boka. Den ene av disse er dedikasjon til Gyldendals forlagsdirektør Einar Shibbye. Det er han som i sin tid eide boka. På lappen står det:

«Jeg er saa Blind. Knut Hamsun».

«På gjengrodde stier» er Knut Hamsuns siste bok. Den selvbiografiske monologen ble gitt ut 1949, og ble skrevet mens han sto til doms for landssvik under 2. verdenskrig. Mye av litteraturen skrevet om Hamsun dreier seg nettopp forholdet mellom forfatteren Hamsun og den politiske Hamsun.

Blind og ingenting annet

En redaktør erklærte at Hamsun var et litterært geni, men en politisk idiot. Hva betyr så den håndskrevne lappen? Siktet Hamsun til sitt politiske liv når han skriver at han er blind?

- Det kan kanskje tolkes på flere måter. Men det får være opp til andre å mene noe om, sier Rolf Erik Nilsen, leder for Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum, til Dagbladet.no.

Hamsun-biograf Ingar Sletten Kolloen gav tidligere i år ut sin mye omtalte «Hamsun. Svermeren». Han har en klar formening om hva lappen betyr.

- Det betyr ikke noe mer enn det som står på lappen. Hamsun var nesten blind. Jeg tror han var rundt 85 prosent blind den gangen. Han har også skrevet det samme flere ganger. Det er absolutt ingen annen måte å tolke dette på, sier Kolloen til Dagbladet.no.

- Mulig dobbeltbunn

Dagbladets litteraturanmelder Øystein Rottem sier seg enig med Kolloen i at den håndskrevne lappen ikke vil få noen betydning for vårt syn på Hamsun og hans forhold til nazismen.

- Han skrev og klaget flere ganger at han var blind. Men det kan være en mulig dobbeltbunn. Hamsun var ikke dum og kan ha skrevet dette slik at vi kunne oppfatte dette på to måter. Han unnskyldte seg jo med at han var blind og døv når han forklarte seg om sitt forhold til nazismen, sier Rotten til Dagbladet.no.

Hamsuns siste setning

Nilsen er også spesielt begeistret for en av de andre håndskrevne lappene:

«St. Hans 1948. I dag har Høiesterett dømt, og jeg ender min Skrivning.

Dette er den siste setningen i «Paa gjengrodde stier» og dermed i Hamsuns forfatterskap. Den håndskrevne lappen viser hvordan forfatteren jobbet. Han skrev ned manus på flere lapper og så valgte han en av dem som ble trykket.

- Det unike er å se Hamsuns siste setning skrevet med forfatterens egen blyant. Det er disse lappene som gjør denne utgaven så verdifull. Hvis jeg skulle velge en gjenstand å stille ut så ville jeg valgt denne, sier Nilsen til Dagbladet.no.

Men foreløpig tar det lang tid før boka blir stilt ut. Det er planlagt et eget Hamsun-museum i sørlandsbyen Grimstad. Men dette blir antagelig ikke åpnet før i 2009. Foreløpig ligger «Paa gjengrodde stier» i en safe på Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum.

BLIND:</B> Knut Hamsun var nesten blind på sine eldre dager. Er det dette han sikter til?
<B>STOR FORFATTER:</B> «Et litterært geni, en politiske idiot», er for mange en treffende beskrivelse av Knut Hamsun.
HÅNDSKREVNE LAPPER:</B> 1. utgaven av Knut Hamsuns «Paa gjengrodde stier» inneholder fire håndskrevne lapper.