Går imot kuttforslag: Hamar Høyre er garantisten for et best mulig barnehagetilbud, og vi vil i kommunestyremøtet 26. august fremme forslag om andre kutt og komme med nye løsninger for å skjerme barnehagesektoren mest mulig, skriver Knut Fangberget. Illustrasjonsbilde. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Går imot kuttforslag: Hamar Høyre er garantisten for et best mulig barnehagetilbud, og vi vil i kommunestyremøtet 26. august fremme forslag om andre kutt og komme med nye løsninger for å skjerme barnehagesektoren mest mulig, skriver Knut Fangberget. Illustrasjonsbilde. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpixVis mer

Jeg går ikke med på å kutte i barnehagen for å få kommuneøkonomien på rett kjøl

Strategi- og utviklingsplaner skal ikke bare være flotte ord, men også forpliktende i praksis.

Meninger

Som Hamar Høyres ordførerkandidat deler jeg barnehageforeldrenes bekymring vedrørende forslaget om store kutt i barnehagesektoren i Hamar kommune.

Det er dessverre en kjensgjerning at posisjonen ikke har fulgt opp føringene i Strategi- og utviklingsplanen for barnehagene når det gjelder voksentetthet i barnehagene i Hamar kommune. Hamar Høyre har programfestet at vi vil følge opp økt voksentetthet for barn i småbarnsavdelingene i barnehagene fra 14 til 12 barn innen 2015, og fra 12 til 9 innen 2019. Vi har fått tilbakemelding fra posisjonen om at dette er å slå inn åpne dører, så lenge det er nedfelt i Strategi- og utviklingsplanen. Grunnen til at vi har programfestet det, er fordi vi mener at Strategi- og utviklingsplaner ikke bare skal være flotte ord, men også være forpliktende i praksis.

Hamar Høyre setter barn og unge først. Som ordførerkandidat for Hamar Høyre er jeg ikke med på at det er barnehagesektoren som skal stå for de største kuttene i den snuoperasjonen kommunen nå skal inn i for å få økonomien på rett kjøl. For Høyre er det avgjørende å skape et samfunn hvor hver enkelt gis verktøyene til å forme sin egen fremtid, uavhengig av bakgrunn. Den jobben må starte så tidlig som mulig i livsløpet.

Hamar Høyre er garantisten for et best mulig barnehagetilbud, og vi vil i kommunestyremøtet 26. august fremme forslag om andre kutt og komme med nye løsninger for å skjerme barnehagesektoren mest mulig. Hamar Høyre foreslo i desember 2014 å la private aktører kjøpe tomt, samt å bygge og drive den planlagte nye barnehagen Lundbo. Dette forslaget ble nedstemt av posisjonen, men dette vil vi fremme igjen sammen med andre forslag den 26. august.