Debatt: Likestilling

Jeg håper jeg snart kan slutte å si dette

Vi er på god vei, men fortsatt ikke i mål.

LIKE RETTIGHETER: Likestilling er ikke bare en grunnleggende verdi i samfunnet vårt, men selve bærebjelken i et demokratisk samfunn. Likestilling handler om det helt grunnleggende i demokratiet; menneskerettigheter og like muligheter for alle, skriver Trine Skei Grande. Foto: Lars Eivind Bones
LIKE RETTIGHETER: Likestilling er ikke bare en grunnleggende verdi i samfunnet vårt, men selve bærebjelken i et demokratisk samfunn. Likestilling handler om det helt grunnleggende i demokratiet; menneskerettigheter og like muligheter for alle, skriver Trine Skei Grande. Foto: Lars Eivind BonesVis mer
Meninger

Aldri har andelen kvinner som jobber deltid vært mindre enn i dag. Det er 27.000 flere kvinnelige ledere nå enn i 2013. Lønnsgapet minker. Norge viser vei i arbeidet med å fremme likestilling.

Norge er et av verdens mest likestilte land. Nummer to i verden, faktisk. Forskjellen mellom menn og kvinner var enda mindre i 2018 enn i 2017. Vi beveger oss i riktig retning.

Vi vet at likestilling lønner seg. At kvinner begynte å delta mer aktivt i arbeidslivet har hatt avgjørende betydning for Norges økonomiske vekst og vårt velferdssamfunn.

Å jobbe for likestilling er det riktige å gjøre. For enkeltmennesker og for samfunnet. Og derfor må vi hele tiden jobbe for å bli bedre. For selv om pilene peker riktig vei, er vi fortsatt ikke helt i mål.

Vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked og jenter og gutter tar kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg. Og fortsatt er altfor få ledere i toppen av næringslivet kvinner.

Mer alvorlig er det at LHBTIQ-personer og andre minoritetsgrupper er mer utsatt for hatefulle ytringer enn resten av befolkningen. Altfor mange kvinner utsettes for voldtekt, vold og negativ sosial kontroll. Dette begrenser muligheten til å delta i samfunnet.

Dette er problemer vi vil, og må, jobbe for å løse.

Som kultur- og likestillingsminister er jeg opptatt av demokrati og dannelse. For det handler om å myndiggjøre mennesker slik at de kan stå opp for seg selv. På samme måte er likestilling ikke bare en grunnleggende verdi i samfunnet vårt, men selve bærebjelken i et demokratisk bærekraftig samfunn. Likestilling handler om det helt grunnleggende i demokratiet vårt; menneskerettigheter og like muligheter for alle.

Det er fortsatt en helt klar kjønnsdeling av arbeidsmarkedet. Det går for sakte, selv om forskjellene i gjennomsnittslønnen fortsetter å minke. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en viktig årsak til forskjeller i lønn, arbeidstid, og karriere.

Regjeringens mål er å skape et åpent, trygt og mangfoldig samfunn, og Norge er et av Europas beste land når det gjelder politikk og rettigheter for LHBTIQ-personer. Samtidig vet vi at denne gruppen er utsatt for mer hets enn resten av befolkningen. Vi forplikter oss i Granavollplattformen til å gå foran for å fremme rettigheter til seksuelle minoriteter, dette arbeidet prioriteres høyt, og jeg ser fram til å være vertskap for årets IDAHOT Forum.

Jeg håper jeg snart kan slutte å si dette, men mennesker med funksjonsvariasjoner SKAL ha de samme rettighetene og mulighetene som alle andre. Til utdanning, til arbeid, til helsetjenester, til kultur og fritid. Og det er vår jobb å bidra til likestilling for personer med funksjonsvariasjoner.

Regjeringens ambisjon er en mer helhetlig og samordnet innsats og en mer effektiv gjennomføring av politikken på dette feltet.

Negative holdninger og fordommer til ulike etniske og religiøse minoritetsgrupper, i tillegg til diskriminering på ulike samfunnsarenaer, er godt dokumentert. Den seinere tid viser også tendenser til hardere debattklima.

Dette er bekymringsfullt og uakseptabelt. Rasisme og diskriminering skaper frykt og mistillit og hindrer inkludering. Derfor kommer vi med en nasjonal handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering.

Vi skal ha et samfunn hvor ytringsfriheten står sterkt og hvor terskelen for å delta i den offentlige debatten er lav.

Vold, overgrep og negativ sosial kontroll mot kvinner er en av våre største likestillingsutfordringer. Å bli utsatt for dette er brudd på den enkeltes rett til å leve et fritt liv, og vi jobber hardt med å bekjempe dette. Vi er godt i gang med oppfølgingen av ulike handlingsplaner, og jeg vil trekke fram etablering av et lavterskeltilbud som en viktig milepæl i arbeidet mot seksuell trakassering.

Selv om vi har et stykke å gå mener jeg at vi har all grunn til å være fornøyd med innsatsen på likestillingsfeltet. Regjeringen prioriterer arbeidet høyt, men det er viktig å bruke alle gode krefter i dette arbeidet Sammen kommer vi i mål.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.