«Jeg kjenner kunstnere som sulter»

- Mange norske kunstnere lever på fattigdomsgrensa, sier kulturminister Ellen Horn. Hun er opprørt over at Høyres kulturpolitiske talsmann Trond Helleland vil kutte kunstnerstipendene.

- Skjuler fattigdommen

- Nå er det på tide å slippe katta ut av sekken, sier kulturministeren fra sommerferie på øya Veierland i Vestfold. Ellen Horn møter stadig norske kunstnere. Og hun tegner et dystert bilde av hverdagen for mange av dem.

- Jeg får det ene beviset etter det andre på hvor tøft det er å greie seg som kunstner i Norge. Seinest i dag møtte jeg unge, nyutdannede mennesker som ikke har råd til å drive med det de har utdannet seg til.

For noen dager siden kom jeg i prat med en kvinnelig bildekunstner som fortalte at hun fikk solgt alt hun lagde. Men hun klarte ikke å jobbe fort nok til å leve av det, og måtte derfor finne seg en annen jobb. De som velger å fortsette, har ofte et inntektsnivå som er under det som regnes som en rimelig årslønn. Mange norske kunstnere sulter, fastslår kulturministeren.

Tøft å klare seg

Det er særlig selvstendige, skapende kunsthåndverkere og bildekunstnere som sliter, mener Ellen Horn. Hun refererer til en undersøkelse Norsk kulturråd gjorde i 1996, som viste at bildekunstnere og kunsthåndverkere hadde en gjennomsnittslønn på rundt 100000 kroner i året.

- Selvsagt finnes det en del som tjener mer, og nivået er nok blitt noe høyere nå. Men det er fortsatt tøft å livnære seg som kunstner i Norge.

Kulturministeren avviser at kunstnere som ikke klarer å leve av det de skaper burde finne seg en annen jobb.

- Mange er meget høyt kvalifiserte, men jobber innen sjangrer som ikke er så lett omsettelige. Det er typisk Høyre-demagogi å si at de bør bli mer publikumsvennlige. Jeg synes ikke noe om det. Den type tenkning legger en dempende dimensjon over skapende virksomhet og snevrer inn de kreative uttrykkene.

Dramatisk

Ellen Horn mener det er dramatisk når Høyre varsler kutt i stipendordningene til norske kunstnere.

- Høyre har snakket mye om kutt i kulturbudsjettet, men uten å spesifisere så nøye hvor de vil kutte. Hvis de tar pengene fra kunstnerstipendene, vil det ramme kulturlivet hardt. Vi lever i et land med en liten befolkning. Hvis vi skal ha et kunstnerliv på linje med andre land, er vi faktisk nødt til å ha ordninger som sikrer tilveksten og sørger for at kunstnere ikke forsvinner til utlandet.