- Jeg, Odd Nerdrum, blir den første kulturpolitiske fange i Europa

Den anerkjente kunstneren er dypt ulykkelig etter den kunsende fengselsdommen.

— ET HELVETE: Odd Nerdrum ble i går dømt til nærmere tre års fengsel for skattesvik. Straffen går sterkt inn på kunstneren, som nå er dypt ulykkelig. Her med forsvarer Pål Berg (t.v.). Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet
— ET HELVETE: Odd Nerdrum ble i går dømt til nærmere tre års fengsel for skattesvik. Straffen går sterkt inn på kunstneren, som nå er dypt ulykkelig. Her med forsvarer Pål Berg (t.v.). Foto: Torbjørn Berg / DagbladetVis mer

(Dagbladet): I går ble Odd Nerdrum dømt til to år og ti måneders fengsel i Borgarting lagmannsrett for skatteunndragelse. I tillegg må han betale saksomkostningene på 35000 kroner.

Kunstneren tar dommen svært tungt.

- Jeg, Odd Nerdrum, blir den første kulturpolitiske fange i Europa, sier Nerdrum til Dagbladet.

- Uforståelig Kunstneren var tiltalt for å ha solgt malerier for nærmere 14 millioner kroner fra 1998-2002 uten å ha oppgitt inntektene på selvangivelsen. Pengene stammer fra salg gjennom Forum Gallery i New York, og en stor del av disse ble plassert i en bankboks i Østerrike.

Påtalemyndigheten fant ingen annen forklaring på at 900000 dollar (cirka 5,4 millioner kroner) var plassert der, enn at de skulle skjules for skattemyndighetene. Nerdrums forsvarer hevder derimot at pengene ikke var inntekter, men et lån i tilfelle erstatningskrav for ødelagte malerier skulle påløpe. På 1980-tallet brukte nemlig Nerdrum en maling som i ettertid har smeltet og ødelagt maleriene.

I august ble Nerdrum dømt til to års ubetinget fengsel i Oslo tingrett. Før anken ble advokat Tor Erling Staff byttet ut med skatteekspert Pål Berg.

Det hjalp lite. I går kom den knusende dommen fra lagmannsretten - en fengselsstraff på hele ti måneder mer enn det han fikk i tingretten.

- Dommen er feil. Nerdrum mener han er uskyldig dømt, sier Berg til Dagbladet.

For ham er dommen uforståelig.

- Nerdrums inntekter fra Forum Gallery i den aktuelle perioden er godt dokumentert av amerikanske skattemyndigheter og av galleriet. Norske skattemyndigheter hevder han har hatt en langt høyere inntekt uten å dokumentere det. At han dømmes for å ha unndratt mye større inntekter enn det han beviselig har hatt, er uforståelig, sier Berg.

Straffeskjerpende Aktor Asbjørg Lykkjen la vekt på at Nerdrum og flere vitner, deriblant kona Turid Spildo, gjentatte ganger har forandret forklaring, som svekker kunstnerens troverdighet.

Hun fant ingen formildende omstendigheter i saken, og la til at det er straffeskjerpende at Nerdrum har lagt ned stor innsats i å skjule inntekter for skattemyndighetene.

Retten la aktors påstand til grunn. Heller ikke at saken er ti år gammel, finner retten formildende.
I tingretten ble Nerdrums Tourettes syndrom vektlagt som formildende i straffeutmålingen. Dette ble ikke nevnt i gårsdagens dom.

- Helvete - Familien er ute på reise, og de tar dommen svært tungt. Det er et helvete for Nerdrum å ha dette over seg når han mener han er uskyldig dømt, sier Berg.

Til tross for at straffen ble utvidet, skal Nerdrum ifølge sin forsvarer ikke ha gitt uttrykk for at han angrer på anken.

- Tingretten og lagmannsretten har kommet til ulik konklusjon når det kommer til beløpet Nerdrum skal ha unndratt beskatning. Tingretten godkjente at Nerdrum hadde betalt skatt for en overføring på 450000 dollar i 2002, sier Berg og fortsetter:

- Jeg skjønner ikke hvorfor dette ikke er tatt hensyn til i dommen, når beskatningen av beløpet er veldokumentert i Nerdrums regnskaper. Vi er helt uforstående til dommen.

Vurderer anke Det er ikke mulig å anke skyldspørsmålet til Høyesterett, men Berg sier de vurderer å anke saksgangen og straffeutmålingen.

- Siste ord er ikke sagt i denne saken. Vi vil bruke de midler vi har, sier Berg.

At saken er krevende å stå i for kunstneren kom tydelig fram da han forklarte seg i tingretten i fjor.

- Jeg har alltid tenkt at den norske stat ville ta livet av meg. Jeg tror dette er en måte å dytte meg inn i selvmordet, sa Nerdrum da ifølge NRK.

Støtte Flere reagerer på dommen. Nerdrum får nå støtte fra tidligere elever.

- Jeg synes ikke forsvaret har blitt hørt. Det var en ren gjentakelse av forrige sak, og det ble ikke lagt fram nye bevis mot ham. Hvis han nå må i fengsel vil jeg kalle ham en kunstpolitisk fange, sier tidligere elev Helene Knoop, og forteller hva hun legger i det:

- Han har bevis for at det økonomiske er i orden, men blir dømt likevel. Det er mange som har sterke meninger om hva som er riktig og feil kunst i Norge.

Også Per T. Lundgren har gått i Nerdrums lære. Han vitnet da saken var oppe i tingretten, og reagerer på at verken Nerdrums eller sakens alder er blitt ansett som formildende.

Lundgren frykter ikke at Nerdrum vil slutte å male.

- Nei, dette kommer til å forsterke en bildeverden som allerede preger hans produksjon. Jeg tror det kommer til å bli lett å lese maleriene hans i tida som kommer, og tror vi vil få en opplevelse av det allerede under høstutstillingen i år.

Les også:
Dommen vekker også oppsikt i utlandet.

Forfatter Vigdis Hjorth satt i fengsel for fyllekjæring: - Ydmykende