GJENNOMGÅ PRAKSIS: I lys av Dagbladets funn mener Arild Grande, kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, i likhet med Frp at Kulturrådets praksis bør gjennomgås. FOTO: Terje Bendiksby / NTB Scanpix
GJENNOMGÅ PRAKSIS: I lys av Dagbladets funn mener Arild Grande, kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, i likhet med Frp at Kulturrådets praksis bør gjennomgås. FOTO: Terje Bendiksby / NTB ScanpixVis mer

#Kulturkameratene

- Jeg sperrer opp øynene når jeg ser disse tallene

Arbeiderpartiet og Frp mener Kulturrådet nå må begynne å begrunne avslagene på pengesøknader. - At de mener det er for tidkrevende har jeg ingen forståelse for, sier Arild Grande (Ap).

(Dagbladet): - Dette er interessant, og jeg sperrer opp øynene når jeg ser disse tallene. Det er tydelige forskjeller, sier Arild Grande, kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

I dag kunne Dagbladet fortelle at personer som sitter i fagutvalgene til Kulturrådet ser ut til å dele ut mer penger til søkere de kjenner. Vi gjorde en gjennomgang av 18 564 søknader Kulturrådet fikk i fjor, og koblet disse opp til Facebook-vennelistene til vedkommende som behandlet deres søknad.

Tendensen er tydelig. Er du Facebook-venn med minst én person som sitter i utvalget du søker penger fra, nær dobles sjansen for å få penger.

Personer som ikke hadde Facebook-venner i utvalget fikk i gjennomsnitt 210 000 kroner. Men de som hadde én Facebook-venn fikk i gjennomsnitt 236 000 kroner, de med to mottok 352 000 kroner i snitt, mens søkere med tre Facebook-venner i snitt fikk 443 000 kroner.

- Uavhengig av hva som er årsaken, viser det signifikante forskjeller. Det er all mulig grunn til å se nærmere på hvordan bevilgninger gis, for vi er opptatt av å ha så stor åpenhet som mulig, og at det ikke skal være skjulte bindinger, sier Grande.

- Ingen forståelse

Søkere med Facebook-venner i utvalget får ikke bare oftere penger, de får også mer penger. For hver Facebook-venn søkeren har i utvalget, stiger bevilgningen i snitt med 58 000 kroner.

- Jeg har ingen grunn til å tro at noen opererer med urent trav. Men det er interessant å se på hvorfor tallene er som de er. Betyr det at noen lettere får informasjon om hvordan søknaden skal utformes for å få innvilget støtte? I så fall vil de som ikke kjenner folk i utvalget stå lenger bak i køen, sier Grande, men poengterer at det i seg selv ikke er overaskende at folk i kulturmiljøet kjenner hverandre i kulturmiljøet, som ikke er så stort i Norge.

Han sier Arbeiderpartiet nå vil foreslå at rådet får en reisepott, med midler til å reise rundt i landet og informere om hvordan man kan få opp volumet og kvaliteten i søknadene. Det håper han kan bidra til større geografisk spredning, og at hvem man kjenner har mindre å si.

Grande mener også at Kulturrådet må gi individuelle begrunnelser for avslagene de gir. I dag får søkerne bare et standardsvar.

Kulturrådet forklarer det med at det er for tidkrevende å gi individuelle svar.

- Det har jeg ingen forståelse for, for disse vurderingene gjøres allerede. Utvalget tar stilling til om søkaden ikke tilfredsstiller kravene, eller om det er en for liten pengesekk. Det bør være mulig å gi tilbakemelding om hva i prosjektet som er for dårig, og hva kan man gjøre for å komme nærmere i neste runde. Det å gi tilbakemelding om det kan ikke utløse de store ressursene, sier han.

Grande mener også at dette gjør avslagene enklere å etterprøve, og at Kulturrådet vil slippe å få kastet påstander om skjulte bindinger mot seg.

UKULTUR: Roy Steffensen (Frp) stiller spørsmål om det har utviklet seg en ukultur i Kulturrådet. FOTO: NTB Scanpix
UKULTUR: Roy Steffensen (Frp) stiller spørsmål om det har utviklet seg en ukultur i Kulturrådet. FOTO: NTB Scanpix Vis mer

- Praksisen bør gjennomgås

Roy Steffensen, som sitter i Finanskommiteen for Frp, er enig.

- Det bør ikke være for mye å forvente at det gis en kort individuell begrunnelse på et avslag, da dette vil gjøre det lettere å ettergå de faglige vurderingene de skal gjøre ved utdeling av midler. For det skal ikke være tvil om at det skal være faglige vurderinger som skal avgjøre tildeling av midler, ikke vennelisten på Facebook, sier Steffensen.

Han poengterer at miljøet i Kultur-Norge tross alt er relativt lite, og at det ikke er kritikkverdig i seg selv at mange kjenner hverandre.

- Problemet oppstår hvis det vokser fram en kultur der man forvalter skattebetalernes penger basert på personlige preferanser og bekjente, snarere enn etter objektive kriterier. Det er uheldig om et organ nærmest har blanko-fullmakt til å dele ut penger, uten at det føres tilstrekkelig med kontroll slik at pengene ikke blir delt ut basert på andre kriterier enn det de skal, sier Steffensen.

Han mener Dagbladets funn får en til å lure på om det har utviklet seg en slik ukultur.

- Det vil fort svekke legitimiteten til Kulturrådet, og kunne gi inntrykk av en kulturelite som pleier sine egne. Det vil i så fall være alvorlig, sier Steffensen, som også mener praksisen til rådet bør gjennomgås.

Han mener dette også er i Kulturrådets egen interesse. Han er også åpen for å diskutere om midlene skal deles ut fra fylkene, og tror det kan gjøre at tildelingene kan spres på en annen måte.

Snever gruppe

Anne Thingelstad Wøien er derimot ikke enig med Grande og Steffensen i at Kulturrådet bør begrunne avslagene sine.

- Nei, for da bruker de tid og ressurser på det. De pengene bør brukes på kunstnerne. Da får vi heller prøve å unngå kameraderi med å rullere på hvem som sitter i utvalgene, som vi allerede gjør, og sørge for at de deler ut penger etter kvalitet og innhold, sier Wøien.

Men hun er åpen for at man ser på en for snever gruppe når man plukker kunstnere til å sitte i utvalgene.

- Kanskje har man ikke god nok oversikt over hvem man kan invitere. Men vi kommer ikke unna at folk i kunstnermiljøene kjenner hverandre, sier Wøien.