- Jeg tror min far deltok i drap på jøder

I en blottleggende bok beretter journalist Bjørn Westlie om faren som var frontkjemper i Waffen-SS.

Bjørn Westlie, journalisten i Dagens Næringsliv, sier det direkte.

Blikket viker ikke: - Krigens natur var at mennesker ble forvandlet til drapsmaskiner.

Han har beskrevet denne forvandlingen i boka «Fars krig», en blottleggende beretning, resultatet av to års vonde samtaler med faren som meldte seg frivillig som frontkjemper for Waffen-SS i Hitlers krig mot Sovjetunionen. I mange år var det umulig for far og sønn å snakke om det som hadde skjedd ved fronten i Ukraina sommeren 1941.

Avstand

- Ja, under hele min oppvekst ble krigen holdt på avstand. Heller ikke da far etter hvert forsøkte å forklare sin historie med inntalte kassetter, klarte jeg å komme ham i møte. Han skulle bli over 85 år før vi kom til en slags forsoning, sier 58 år gamle Bjørn Westlie, som tidligere var AKP-er og journalist i Klassekampen. En situasjon som ikke gjorde familierelasjonene lettere.

I alle år etter krigen har de norske frontkjemperne benektet at de var med på den planmessige nedslaktingen av jøder under invasjonen i Sovjetunionen. Vi var soldater i kampen mot kommunismen, er omkvedet i erindringsbøker, brev og intervjuer. Tausheten og bortforklaringene har vært så påfallende at en norsk forskningsgruppe for noen år siden ble nedsatt for å finne sannheten.

Ingen bevis

Bjørn Westli har ingen avgjørende bevis. Men han har ført lange samtaler med faren og gått opp krigens fotspor på slagmarkene øst i det tidligere Sovjetunionen. Og Westlie er overbevist:

SØNNEN: Bjørn Westlie forklarer at det vanskeligste ved å skrive boka om faren var å våge å stille ham spørsmålene om krigsforbrytelsene. Foto: Steinar Buholm
SØNNEN: Bjørn Westlie forklarer at det vanskeligste ved å skrive boka om faren var å våge å stille ham spørsmålene om krigsforbrytelsene. Foto: Steinar Buholm Vis mer

- De norske frivillige deltok i de mest grufulle krigsforbrytelser, sier Bjørn Westlie.

- Ofrenes tragedie ble også din fars tragedie?

- Han var allerede fra ungdommen av en einstøing som ga ytterliggående svar i samtidas store spørsmål. Som småbrukersønn og fabrikkarbeider på Raufoss valgte han Tyskland og nazismen framfor Sovjetunionen og sosialismen. Han inntok åpenbart også en jødefiendtlig holdning. Bolsjevisme og jødedom var ett.

- Og ble i eldre år innvandringsmotstander?

- Han bodde paradoksalt nok ved Youngstorget i Oslo, midt blant de nye innvandrerne i Norge, og følte seg isolert, utrygg og forfulgt. På den måten forteller også den lille, private historien hans om de store historiske hendelsene.

Veien til Waffen-SS og Regiment Nordland gikk via vervekontor i Oslo til tremåneders trening i Tyskland. Da Hitler angrep Sovjetunionen sommeren 1941, ble den unge soldaten fra Raufoss satt inn ved fronten i Ukraina, som skulle koloniseres som Lebensraum for nazistene. Bjørn Westlie skriver i sin bok:

«Jeg sliter med dette»

«Det første soldatene gjorde når de rykket inn i en landsby, var å lete etter fremtredende medlemmer av kommunistpartiet, såkalte kommissærer. Fant de dem, ble de umiddelbart henrettet. Det samme skjedde med jøder - bolsjeviker og jøder var ett og det samme for de tyske troppene.»

Kort sagt: Landsbyene ble omgjort til slaktehus. Totalt ble 1,5 millioner ukrainske jøder drept av tyske enheter og deres samarbeidspartnere.

- Du er profesjonell utspørrer. Hva svarte din far når du ville vite sannheten om hans medvirkning?

Westlie svarer ved å lese høyt fra «Fars krig»: «Spørsmålet mitt går rett inn, jeg ser han rykker til (…) jeg kvier meg for å stille de mest nærgående spørsmålene. Men jeg har ikke noe valg.»

Og faren svarer nølende:

«- Jeg kan liksom ikke huske at vi var i krig mot jødene (…). Jeg spør meg selv om grunnen til det er at jeg skyver det unna, at jeg så å si har strøket det fra minnet mitt. (…) Men dette er noe som har plaget meg hele livet. En ting er at jeg meldte meg til krigen.

Dette med jødene er noe langt verre, og noe annet.

Jeg sliter fortsatt med dette.

- Har vi ikke etter hvert fått nok bøker om andre verdenskrig, Westlie?

- Den som spør om det, har ikke forstått hvor dypt krigen stikker i flere generasjoner.