Jeg tror på Stoltenbergs prosjekt

DET ER MED

betydelig undring jeg leser onsdagens Dagbladet hvor det i overskriften fremgår at jeg ikke har tro på Stoltenbergs regjeringsprosjekt, og at jeg skal være lunken til dette. Det er i beste fall en feiltolkning fra Dagbladets side da jeg aldri har uttalt meg om dette prosjektet. Jeg ønsker å presisere at jeg ikke er lunken til et samarbeid mellom AP/SV og SP. Jeg sa tvert i mot at disse partiene bør samarbeide for å skifte ut dagens regjering og skaffe et flertall for sosialistisk side ved stortingsvalget neste år.